En av vår forsknings viktigaste uppgifter är att visa att vår samtida värld fortfarande rymmer en stor mångfald, som kontinuerligt förändras genom nya kulturmöten. Samtidigt baseras forskningen till stor del fortfarande i det lokala för att belysa dessa förändringar. Här presenteras vår forskning baserad på geografisk indelning, dock inte att förglömma den mer övergripande globala kontexten – den vi kallar translokal. För att avspegla detta återfinns flera forskningsprojekt i flera kategorier:

A street vendor at work in the summer heat of central Ramallah, Palestine. Photo: Siri Schwabe
A street vendor at work in the summer heat of central Ramallah, Palestine. Photo: Siri Schwabe

Learn more about Siri Schwabe's research.