Klusternytt

Klusteraktiviteter samlade på en sida

I listan nedan samlas löpande information om institutionens fyra olika forskningskluster: Migration, Miljö, Media och Organisation. Inom klustren ryms gemensamma seminarier, publikationer och forskningsprojekt.

Senaste klusternyheterna

 • Christina Stort anslag till projekt om hur framtidsbilder skapas 2015-10-05 Hur produceras modeller för framtida scenarier och av vem? Vad säger dessa modeller om hur vi ser på framtida utmaningar och möjligheter och vilka lösningar som föreslås? Med start 2016 kommer professor Christina Garsten att leda ett nytt projekt om globala framtidsbilder.
 • Migration Välkommen till höstens CEIFO-seminarier om Transnationell Migration! 2018-09-24 Seminarierna äger rum på tisdagar 13.00-15.00.
 • TIES Ny bok om integration av barn till invandrare från Turkiet i Stockholm 2015-04-20 En ny bok redigerad av Charles Westin publicerades nyligen: ”The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden”.
 • Erik Olsson Wallenberganslag till forskning om social mobilitet och elitrekrytering 2015-01-08 Professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen har beviljats bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för ett fyraårigt projekt: ”Pathways to Success: the upcoming elite among descendants of migrants in Sweden”.
 • Complexity of return migration covered in latest issue of Diaspora 2014-09-17 Professor Erik Olsson, Department of Social Anthropology, and Russell King, University of Sussex, are the special editors of the current issue of Diaspora: A Journal of Transnational Studies. The issue deals with what happens to people in diaspora when they actually operationalize their return projects. The journal is accessible online for Stockholm University Library card holders.
 • Workshop: Transnational migration and global work 2017-05-30 Den 6-7 mars 2014 organiserade Socialantropologiska institutionen tillsammans med Kulturgeografiska institutionen workshopen Transnational migration and global work. Professor Brenda S.A. Yeoh, National University of Singapore och docent Johan Lindquist, Stockholms universitet, höll de två öppningsanförandena. Workshopen hölls i samarbete med partneruniversiteten Stockholms universitet, University of Helsinki och the National University of Singapore. Den finansierades av styrgruppen för transnationella partnerskap, Stockholms universitet.
 • Migration Välkommen till vårens CEIFO-seminarier om Transnationell Migration! 2015-12-30 Seminarierna äger rum på tisdagar 13.00-15.00.
 • Ruben Andersson EU:s recept är mer av samma misstag 2013-10-25 Ruben Andersson, postdoktor vid Socialantropologiska institutionen, skriver på SvD:s Brännpunkt om de ”lösningar” som nu diskuteras när EU samlas för att tala om flyktingkatastrofen utanför Lampedusa. Men mer övervakning och så kallat samarbete med afrikanska stater, det vill säga mer av samma åtgärder som redan införts, kommer att misslyckas, menar Ruben Andersson.
 • Khalid Koser Filmad föreläsning med Khalid Koser 2017-12-06 Khalid Koser, Geneva Centre for Security Policy, medverkade i konferensen Migration and displacement in and from Afghanistan som ägde rum på Stockholms universitet i september och som organiserades av Shahram Khosravi vid Socialantropologiska institutionen.
 • People on the Move bokomslag Ny bok om påtvingad migration 2013-10-10 "People on the Move. Experiences of Forced Migration" av Charles Westin och Sadia Hassanen (red.) behandlar olika frågor kring påtvingad migration från utvecklingsländer till både grannländer och övriga delar av världen. Charles Westin är professor emeritus i internationell migration och etniska relationer vid Socialantropologiska institutionen och Sadia Hassanen, fil dr, är forskare knuten till Socialantropologiska institutionen.
 • Journal of Ethnic and Migration Studies Invandrarbarns prestationer i utbildning och på arbetsmarknaden diskuteras i ny artikel 2013-10-04 I en ny artikel som publiceras i Journal of Ethnic and Migration Studies menar docent Alireza Behtoui och professor Erik Olsson, Socialantropologiska institutionen, att det är svårare för barn till invandrare, jämfört med ungdomar som har infödda föräldrar, att uppnå en social status som motsvarar deras kompetens och kvalifikationer.
 • Välkommen till höstens CEIFO-seminarier om Transnationell Migration! 2013-09-13
 • Samlade nyheter från våren 2013 2013-09-11

Kontakt

Besöksadress:
Socialantropologiska institutionen
Universitetsvägen 10 B
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång B, plan 6

Postadress:
Socialantropologiska institutionen
Universitetsvägen 10 B
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange 309 i fältet "Er referens" på fakturan

Telefon:
Växel 08-16 20 00

E-post:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@socant.su.se). Om du inte vet vem du ska vända dig till, skicka e-post till socant@socant.su.se

Fler kontaktuppgifter

Öppettider under terminstid:
Dörrar och hissar är öppna mån - fre kl 7.30-17.00

Publikationer av forskare vid institutionen

Böcker. foto: Chris Hardisty
Tecknad

Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier

Conferences and workshops – closing dates
Grants, vacancies etc. – closing dates