Medieklustret belyser och undersöker mänsklighetens ökande varierande möjligheter till uttryck och kommunikation i tid och rum, och dess konsekvenser för kultur och samhälle, inte minst i transnationella relationer. Media står inte bara för elektronisk media, utan inkluderar andra grundläggande kulturella former som tal, text, bild, liksom dans och ljud, och också arkitektur och design. Att nå en bred förståelse för mänskliga former av media kommunikation, och samtidigt belysa deras mångfald och förändring, är en av de centrala uppgifterna för antropologin. Forskare inom klustret studerar bland annat tid och visuell antropologi, aktivisters användning av internet och litteratur och konst relaterat till frågor kring medier.

Professor Helena Wulff leder Medieklustret.

 

Tidningsförsäljning i Isfahan, Iran. Foto: Shahram Khosravi
Tidningsförsäljning i Isfahan, Iran. Foto: Shahram Khosravi