Forskare i migrationsklustret studerar frågor som genereras ur sociala fenomen och strukturer, som framförallt migration, etnicitet, sociala rörelser och diaspora. Under senare år har ledande forskning poängterat vikten av att samhällsanalyser måste ta hänsyn till de gränsöverskridande relationer och strukturer som präglar det samtida samhället och dess sociala och kulturella liv. En mängd korsande och konfliktladdade sociala relationer, till exempel sådana som hänger samman med skillnader i genus, ålder och social position, ställer särskilda krav på forskningens teoretiska och metodologiska utveckling. Givet institutionens transnationella profil och socialantropologiska inriktning, där forskningen har ett genuint empiriskt intresse för hur människor inrättar sitt liv, finns i migrationsklustret stor potential för en dynamisk kunskapsutveckling.

Professor Erik Olsson leder Migrationsklustret.

 

Graffiti i Valpariso, Chile. Foto: Erik Olsson
Graffiti i Valpariso, Chile. Foto: Erik Olsson