Miljöklustret erbjuder ett ramverk för teoretisk debatt och utveckling kring frågor om miljö- och klimatförändring i samhälleliga, kulturella och globala perspektiv. Forskningen inom klustret syftar till att bidra till förståelsen av samspelet mellan samhälle och miljö och undersöker i vilken grad antropologer kan tillföra kunskap om hur mänskligt handlande påverkar miljön. Forskare studerar klimat- och miljöförändringens inverkan på villkoren för ett fungerande socialt liv och hur individer och samhällen anpassar sig på olika organisatoriska och handlingsmässiga nivåer. Vidare studeras om möjligheterna att värna miljön kan samspela med politiska och ekonomiska maktstrukturer.

Professor Gudrun Dahl leder Miljöklustret.

 

Årsdagen av översvämningen i Santa Fe (2003) och demonstration mot regeringen i Santa Fe, Argentina 2005. Foto: Susann Ullberg
Årsdagen av översvämningen i Santa Fe (2003) och demonstration mot regeringen i Santa Fe, Argentina 2005. Foto: Susann Ullberg