Lotta Björklund Larsen
Den svenska beskattningsdynamiken. Värderingar och praktiker på Skatteverket och samhällets ekonomisering.

Mia Forrest
Fetma och fetmans medikalisering. Övriga intresseområden: kropp, fertilitet och kön.

Raoul Galli
Sociala och mentala strukturer i reklamvärlden.

Christina Garsten
Marknad och moral: Socialt engagemang som marknadsstrategi i Sverige och USA.
Utmanade uppförandekoder: Mänskliga rättigheter och "corporate citizenship" i transnationell affärsverksamhet.
Flexibel arbetskraft: Transnationell spridning och statlig styrning.

Hege Høyer Leivestad
Campingkonsumtion - materialitet, mobilitet och motoriserad camping i Europa.

Anette Nyqvist
Forskning i skärningspunkten stat – marknad. Avhandlingsprojekt om det svenska pensionssystemet som politisk teknologi . Post doc projekt om institutionella ägare som finansmarknadsaktörer.

Degla Salim
“Berättandets läkande kraft”: Självhjälpsdiskurser, Internet och barnen till drogbrukare/missbrukare.

Renita Thedvall
Policys kring till exempel kvalitet i arbete, evidensbaserad praktik och fairtrade skapas och presenteras i form av indikatorer eller standarder.

Hans Tunestad
Arbetets terapeutisering. Psykologiska självhjälpstekniker inom organisationsstyrning och terapi, med fokus på distributionen via utbildningsinsatser och massmedia.

Viktorin, Mattias
Market Appearances: Temporality, Methodology, and Knowledge in the Work of Market Research Consultancies.

Helena Wulff
Bilders betydelse: visuell etnografi i ett transnationellt perspektiv.

Alireza Behtoui
Sadia Hassanen
Jannete Hentati
Shahram Khosravi
Catarina Lundquist
Karin Norman

Annika Rabo