I en globaliserad och alltmer kulturellt komplex värld tar makt och styrning nya former. Studier av hur försök att styra är organiserade och hur sådana ansatser tas emot ger oss kunskap om hur samtida maktutövning utövas, omvandlas och utmanas i en mäng olika sammanhang. Antropologiska studier av organisationer – och av organisering – fokuserar på hur olika former av styrning organiseras, upprätthålls, utmanas och omvandlas. Centralt är att studera de kulturella föreställningar, normer och kunskapsregimer som formar olika typer av organisationer, såväl statliga som privata, och hur dessa, på olika sätt, mobiliseras till koordination och styrning, men också hur de kan tolkas och uppmana till motstånd.

Forskare: