Denna forskningsinriktning undersöker globala utvecklingsfrågor ur ett antropologiskt perspektiv. Forskningen innebär en kritisk analys av politiska och ekonomiska maktstrukturer på både lokal, nationell och global nivå, samt hur hierarkiska relationer mellan olika regioner och sociala grupper upprätthålls och utmanas över tid. Mycket av institutionens forskning inom detta fält har varit baserad i Mexiko och Centralamerika, Sydostasien, Östafrika och Västafrika, men även i Sverige och andra delar av Europa. Institutionens forskare inom global utveckling har även lång erfarenhet av utvecklingssamarbete, både inom forskningssamarbete och genom rådgivning åt bland annat Sida och Förenta Nationerna.