Miljöforskning erbjuder ett ramverk för teoretisk debatt och utveckling kring frågor om miljö- och klimatförändring i samhälleliga, kulturella och globala perspektiv. Forskningen på institutionen syftar till att bidra till förståelsen av samspelet mellan samhälle och miljö och undersöker i vilken grad antropologer kan tillföra kunskap om hur mänskligt handlande påverkar miljön. Forskare studerar klimat- och miljöförändringens inverkan på socialt liv och hur individer och samhällen anpassar sig på olika organisatoriska och handlingsmässiga nivåer. Vidare studeras om hur möjligheterna att värna miljön kan samspela med politiska och ekonomiska maktstrukturer. Teman som berörs inkluderar bland annat ursprungsfolks kamp för självbestämmelse, multispecies etnografi, hållbar stadsutveckling samt big datas miljöpåverkan.