Mobilitet och migration är ett av institutionens starkaste forskningsområden. Framförallt finns ett tydligt fokus på transnationell migration – forskare studerar bland annat arbetsmigration inom och från Asien, flyktingmigration från Mellanöstern och Afrika till Europa, deportering av asylsökande som fått avslag i Sverige, pensionärsmigration och husvagnsturism från norra till södra Europa, elitmigration till Sverige samt migrantlitteratur. Mycket av forskningen har karakteriserats av en inflytelserik metodologisk och teoretisk utveckling som har närmat sig transnationell migration på olika sätt, exempelvis genom autoetnografi eller migrationsmäklare och infrastruktur. Gemensamt för forskningen är en tydlig etnografisk ansats.