Sociala rörelser och aktivism är ett internationellt forskningsfält där institutionens forskare länge deltagit aktivt. En neoliberal era med ekonomisk globalisering, ökande ojämlikhet, prekära levnadsförhållanden och marginalisering har lett till omfattande protester och uppror över världen, lokalt såväl som transnationellt organiserat. Detta har väckt nya forskningsfrågor och metodologiska frågor. Genom etnografi skildrar vi människors vardagsliv och kulturella variationer i relation till stater, hegemonisk marknadsekonomi och i politiska konflikter. Det finns också studier av extrema former av konflikter och våld såsom i krig. Vi delar ett intresse för motstånd och studerar rörelser relaterade till feminism, miljö, arbete, minoriteter och migranter, men även nationalistiska och konservativa rörelser. Bland många teman finner vi t.ex. medialisering, organisatoriska former och platsens betydelse men även aktivisternas uttrycksformer såsom graffiti, gatuuppträdanden och poesi.