CEIFO toppbild
 

Forskning om internationell migration och etniska relationer är ett forskningsprogram vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Forskningsprogrammet är en fortsättning av Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer - CEIFO - det tvärvetenskapliga forskningsinstitut inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet somi verkade 1983-2011. Det var det första centret i sitt slag inom Norder och bland de allra första i Europa.

Våra forskningfrågor rör orsaker till internationell migration samt dess förlopp och konsekvenser. Ett närliggande fokus gäller interetniska relationer som uppkommer till följd av internationell migration, uteslutningsmekaniskmer och inkoporeringsprocesser. Forskningsprogrammet har en tonvikt på teoretiskt förankrad empirisk forskning med följande forskningsprioriteringar:

  • Transnationell migration: Processer och gränsöversskridande relationer
  • Statlig politik i relation till migration och etnicitet
  • Rasism, diskriminering och attityder
  • Mångkulturalism och mångfaldspolitik
  • Intergration och inkorporering i majoritetssamhälle
  • Internationell migration och den svenska arbetsmarknaden

Vårt forskningsfält fordrar tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga ansatser som kan studera frågorna ur olika perspektiv och forskningsprogrammet skapar en kreativ plattform för forskare med olika bakgrund där stor vikt läggs vid forskningssamarbete och idéutbyte mellan kollegor från andra länder. En stor del av vår forskning bedrivs i nära internationellt samarbete i form av internationell nätverk och projekt.

Läs mer om vår seminarieserie Transnationell migration.

 

Aktuellt
Marie Curie Initial Training Network: Diasporic Constructions of Home and Belonging
CEIFO working papers
Forskarnätverket om transnationalism och diaspora
Nya publikationer
CEIFO verksamhetsberättelse