Arkiv/resurser

Thomas Faist

Filmad föreläsning med Thomas Faist

Den 22 januari 2013 höll Thomas Faist föreläsningen: “Social Inequalities: What Role for Transnationality?”

Avtar Brah

Filmad föreläsning med Avtar Brah

Den 11 december 2012 höll Avtar Brah föreläsningen: “Multiple Formations of Power: Articulations of Diaspora and Intersectionality.”

Khachig Tölölyan

Filmad föreläsning med Khachig Tölölyan

Den 23 oktober 2012 höll Khachig Tölölyan föreläsningen: "Claiming diasporas, reclaiming diaspora studies."

Bild från öppet seminarium Forum för forskning om transnationell migration

Nytt forum samlar migrationsforskare

I februari drog Forum för forskning om transnationell migration igång med ett seminarium med Thomas Faist. Återstående seminarier under våren äger rum 18 april med Anju Mary Paul och den 23 maj med Miriam Ticktin.

Koordinator

Forum för forskning om transnationell migration koordineras av professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen.

Kontakt

Om du önskar regelbundna utskick av information om forumets program och aktiviteter eller annan information inom området, kontakta professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen.

E-post: erik.olsson@socant.su.se