Telefon: 08-16 20 00
E-post: degla.salim@socant.su.se

Forskning

Berättandets läkande kraft: E-hjälp, självhjälp och barn till missbrukande föräldrar

Degla Salims avhandlingsprojekt är en studie av hur barn till alkohol- och/eller drogmissbrukande föräldrar kategoriseras i Sverige. I olika behandlings- och hjälpverksamheter framställs de som bärare av vissa gemensamma erfarenheter och livsvillkor. I den svenska debatten beskrivs de ofta som ”glömda” eller potentiella ”maskrosbarn”, barn som riskerar att exkluderas från samhället, glömmas eller till och med förlora sin barndom. Men vad innebär då barndom i dessa sammanhang? Hur går det till när en barndom förloras? Hur försöker man hjälpa dessa potentiella ”maskrosbarn” och på vilka sätt hanterar barnen i fråga denna hjälp eller intervention? Att berätta om sina erfarenheter av en uppväxt med missbrukande föräldrar tycks idag vara ett återkommande inslag i olika sorters hjälpverksamheter. Inom ramarna för Salims projekt undersöker hon vad detta berättande mer specifikt innebär och hur det kan bidra till att forma föreställningar om barndom och föräldraskap bland både de yrkesutövande vuxna och de berörda barnen. Salims arbete anknyter dessutom till mer övergripande teoretiska diskussioner om risk och det sociala formandet av personskap. Projektet baseras huvudsakligen på deltagande observation som forskningsmetod och kommer att bedrivas i tre olika stödverksamheter som erbjuder olika sorters hjälp till dessa så kallade ”glömda” barn.

Publikationer

2013

  • Salim, Degla. “Mediating Islamic Looks”, in Tarlo, Emma and Moors, Annelies, eds. Islamic Fashion and Anti-Fashion: New Perspectives from Europe and North America. London: Bloomsbury.

Aktuell undervisning

Lärarassistent