Anna Gustafsson
Anna Gustafsson

Telefon: 08-16 33 72
E-post: anna.gustafsson@socant.su.se
Rum: B616

Anna Gustafsson är forskare och vikarierande lektor i socialantropologi. Hon disputerade vid University of St Andrews 2014 med avhandlingen ’Working Towards "A Production of Well-being": An Ethnography on Craftsmanship among the Lulesámi in Norway’. Denna forskning fokuserar på kvinnors oavlönade handarbetsproduktion i relation till välbefinnande, historiska politiska processer, och sociala- och tekniska färdigheter.  

Publikationer i urval

Beauty as a Capacity: A Study of Hands-In-Craft, in Bunn, S. (eds.) Anthropology and Beauty. From Aesthetics to Creativity. London: Routledge. (in press)

2014

  • ’Strävan efter ’det goda livet’: Berättelser om handarbete och välbefinnande’, i Bårjås, Lulesámisk populærvitenskapelig tidsskrift fra Àrran- lulesamisk senter.

Aktuell undervisning

  • Socialantropologi I. Ekonomi. Värden, resurser och miljö.
  • Socialantropologi II. Genus och Sexualitet (Gender and Sexuality)
  • Socialantropologi III. Aktuella Debatter (Current Anthropological Debates)

Konferensdeltagande

2016

  • ’”Visible” and “Invisible” Sámi Craftsmanship’, EASA (The European Association of Social Anthropologists) Conference, University of Milano-Bicocca.

2013

  • ‘Crafting freedom’, Conference of Freedoms and Liberties in Anthropological perspectives, University of St Andrews.