Telefon: 08-16 29 62
E-post: annika.rabo@socant.su.se
Rum: B639
Mottagningstid: mån 15:30-17:00

Life 4 Syria

Aleppo's souq: witness to the modern Syrian state
Publicerad på openDemocracy, 30 maj 2014

Annika Rabo är sedan 2008 professor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Hon har tidigare varit lektor i socialantropologi vid Linköpings universitet, forskare vid Vetenskapsrådet samt vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer - CEIFO – vid Stockholms universitet. Annika Rabo doktorerade 1986 i socialantropologi vid Stockholms universitet med en avhandling om de politiska och sociala effekterna av ett gigantiskt bevattningsprojekt vid Eufrat i nordöstra Syrien. Sedan detta första antropologiska arbete har analys av kategoriseringar och klassificeringar samt analys av staten, byråkratier och policy liksom relationer stat-medborgare varit centrala i hennes vetenskapliga verksamhet. Hon har också intresse för analys av makt och tolkningsföreträden. Tidigare enskilda projekt inkluderar ett om uppfattningar om ”utveckling” samt hur dessa kommuniceras och reproduceras inom utbildningsväsende och massmedia i Jordanien och Syrien (slutet av 1980-talet), ett om handelsmän i Aleppo (från slutet av 1990-talet) som resulterade i boken A Shop of One's Own Independence and Reputation among Traders in Aleppo (4130 Kb) , ett om debatter om familjerättsreformer i Syrien och ett om familj och familjerätt bland transnationella syrier (2005-2009). Hon ledde också mellan 2005 och 2009 det mångvetenskapliga projektet ”Lärarutbildning i ’mångfalds-Sverige’: klass, kön och etnicitet i en jämförandestudie”. Vidare har hon varit engagerad i två större projekt med EU-stöd. Det ena -  ”Islamic fashion in Europe” – samlade forskare i Nederländerna, England, Tyskland, Danmark och Sverige för att undersöka närvaron av ”islamiskt mode” på Europas gator. I det andra -  ”Improving access to and quality of reproductive and child health care to marginal peoples: Bedouin in Lebanon and Jordan” – ansvarade Annika Rabo för uppföljning och utvärdering.

Forskning

Annika Rabo leder det flervetenskapliga projektet ”Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy. Exempel från Libanon, Sverige och Turkiet” i vilket fem andra forskare ingår. Projektet har stöd från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté. Skolan är en viktig fostransarena där framtidens medborgare både träder fram och konstrueras. Projektets övergripande syfte är att genom ett transnationellt perspektiv undersöka hur globaliseringsprocesser tar sig uttryck i de tre projektländerna inom den obligatoriska utbildningens senare år. Vi analyserar styrdokument och läromedel samt intervjuar skolpolitiker och läromedelsförfattare. Undersökning och analys av utbildningspolicy och texter i  ett internationellt jämförande perspektiv kan kasta ljus, menar vi, över de varierande nationella utbildningskontexterna men också fungera som ingång för att förstå globala förändringsprocesser med relevans för skola och utbildning.

Tillsammans med Erik Olsson arbetar också Annika Rabo i projektet ”Service och omsorg i transnationella rum” som har stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Sociala nätverk av migranter mobiliseras ofta som diasporagemenskaper där de transnationella sociala relationerna blir centrala. För att sådana gemenskaper skall överleva behövs en social praktik som håller dem samman. De föreningar, företag, projekt och andra sammanslutningar som gör anspråk på att representera diasporan får då en nyckelroll. I projektet studerar vi hur sådan praktik utvecklas i två till synes mycket olikartade nätverk i diaspora: assyrier/syrianer i Sverige med förgreningar till Mellanöstern och Turkiet, och svenskar i södra Spanien. Forskningen genomförs i form av inventeringar av omsorgs- och serviceaktörer, intervjuer samt fältstudier med deltagande observation.

Utvalda publikationer

2014

2013

2011

  • Conviviality and conflict in contemporary Aleppo. In Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accomodation. Eds. Anh Nga Longva and Anne Sofie Roald, Leiden: Brill, pp 123-147.
  • Legal pluralism and family law in Syria. In The Governance of Legal Pluralism. Empirical Studies from Africa and Beyond. Eds. Werner Zips & Markus Weilenmann, Münster: Lit Verlag, pp 213-234.
  • Syrian transnational families and family law. In From Transnational Relations to Transnational Laws. Eds. Anne Hellum, Anne Griffiths & Shaheen Ali, Farnham: Ashgate, pp 29-49.
  • L’espace, le temps et les gens à Alep. Un magasin à soi. In Mondes et places du marché en Méditerranée. Eds. Franck Mermier & Michel Peraldi, Éditions Karthala. Paris, pp. 79-112.

2010

  • Islamic fashion snapshot. In The Fashion History Reader. Eds Giorgio Riello & Peter McNeil, Oxon: Routledge, pp. 440-441.
  • To roam or to be rooted? Movement. Mobility and settlement in northeast Syria. In Movement of People in Time and Space: Heureux qui comme Ulysses a fait un beau voyage. Eds. Nefissa Naguib & Bert de Vries, Uni Global University of Bergen, pp. 49-67.
  • Enchanted sites, prosaic interests. Traders of the bazaar in Aleppo. In Thinking through Tourism. Eds. Julie Scott & Tom Selwyn, ASA Monographs 46, Oxford: Berg, pp.117-138.
  • Introduction. Anthropologies of university reform (with Susan Wright). Social Anthropology, vol 18, no 1 Feb 2010, pp.1-14.