E-post: annika.rabo@socant.su.se

Annika Rabo är professor emeritus. Innan hon 2008 blev professor i socialantropologi vid Stockholms universitet var hon lektor i socialantropologi vid Linköpings universitet, forskare vid Vetenskapsrådet, samt vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer - CEIFO – vid Stockholms universitet. Annika Rabo doktorerade 1986 i socialantropologi vid Stockholms universitet med en avhandling om de politiska och sociala effekterna av ett gigantiskt bevattningsprojekt i Raqqa-provinsen i nordöstra Syrien. Efter detta första antropologiska fältarbete har hon sedan slutet av 1970 talet genomfört ett antal studier i Syrien, men också i Libanon, Jordanien och Sverige. Tidigare enskilda projekt inkluderar ett, utfört i slutet av 1980-talet, om uppfattningar om ”utveckling” samt hur dessa kommuniceras och reproduceras inom utbildningsväsende och massmedia i Jordanien och Syrien, samt ett - från slutet av 1990-talet - om handelsmän i Aleppo,  vidare mellan 2005 och 2009 ett om debatter om familjerättsreformer i Syrien, samt ett om familj och familjerätt bland transnationella syrier. Hon ledde också mellan 2005 och 2009 det mångvetenskapliga projektet ”Lärarutbildning i ’mångfalds-Sverige’: klass, kön och etnicitet i en jämförandestudie”. 2011-2013 ansvarade Annika Rabo för det flervetenskapliga projektet ”Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy. Exempel från Libanon, Sverige och Turkiet” där forskare från dessa tre länder ingick.  Under samma period ledde hon också projektet ”Service och omsorg i transnationella rum” där hon tillsammans med professor Erik Olsson undersökte assyrier/syrianer i Sverige, och svenskar i södra Spanien.

I sin forskning har analys av kategoriseringar och klassificeringar samt analys av staten, byråkratier och policy liksom relationer stat-medborgare varit centrala i Annika Rabos vetenskapliga verksamhet. Hon har också intresse för analys av språk, makt och tolkningsföreträden.

Pågående forskning

Annika Rabo arbetar i det Formas finansierade projektet (2017-2018) ”Tid och utveckling i Sidi Bouzid, Tunisien” där hon tillsammans med naturgeografen Ulrik Mårtensson och agronomen Lazhar Gammoudi undersöker spår och minnen av ett markvårds- och forskningsprojekt i centrala Tunisien där  svenska och tunisiska unga forskare, tunisiska agronomer och jordbruksutvecklare arbetade från 1982-1993.

Hon är vidare engagerad i  COMPACT,  ett mångvetenskapligt europeiskt nätverk med mer än hundra medlemmar som forskar om konspirationsteorier. Nätverket finansieras av COST våren 2016 till våren 2020. Annika Rabo är ordförande i en av tre arbetsgrupper.

Den långa krisen i Syrien har fått Annika Rabo att återvända till frågor om jordbruk och försörjning. Tillsammans med professor  Bengt Karlsson vid socialantropologiska institutionen arbetar hon med att redigera en bok om  samverkan och relationer mellan människor och fröer. Hon följer vidare spåren av syriska fröer till Libanon och Marocko.  

Några utvalda publikationer

 • Cultural expertise in Sweden. A history of its use, Laws, 2019, 8, 22, pp. 1-13.
 • Formal education systems as arenas of inclusion and exclusion. Comparative cases studies from Lebanon and Syria. In Sites of Pluralism. Community Politics in the Middle East. Ed. Firat Oruc. London: Hurst & Company, pp 43-61 (2019)
 • Law. Modern family law. Syria 1800 to present (with Esther van Eijk).In  Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, General editor Suad Joseph, first published online: 2019.
 • Anthropological methods and an analysis of memory. Migration, past and present in Raqqa province, Syria, Middle East Journal of Refugee Studies, 2017 2 (1), pp 51-71.
 • “Without our church we will disappear”. Syrian Orthodox Christians in diaspora and the family law of the church. In Family, Religion and Law. Cultural Encounters in Europe. Eds. Prakash Shah with Marie-Claire Foblets & Mathias Rohe, Farnham: Ashgate, pp.181-194 (2014).
 • “It has all been planned”. Talking about Us and powerful others in contemporary Syria. In Conspiracy Theories in the United States and the Middle East. A Comparative Perspective. Eds. Michael Butter & Maurus Reinkowski, Berlin: Walter de Gruyter, pp. 212-227 (2014).
 • Multiculturalism Swedish Style: shifts and sediments in educational policies and textbooks (with Sabine Gruber). Policy Futures in Education, 12(1), pp. 56-66 (2014). http://dx.doi.org/10.2304/pfie.2014.12.1.56
 • History: Europe (312 Kb) (312 Kb) Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Disciplinary Paradigms and Approaches. Anniversary volume. Brill pp. 123-146 (2013).
 • Parochial education in a global world? Teaching history and civics in Lebanon (with Rima Bahous, Mona Nabhani). Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, no 1, pp. 57-59 (2013)
 • Conviviality and conflict in contemporary Aleppo. In Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation. Eds. Anh Nga Longva and Anne Sofie Roald, Leiden: Brill, pp 123-147 (2011).
 • Legal pluralism and family law in Syria. In The Governance of Legal Pluralism. Empirical Studies from Africa and Beyond. Eds. Werner Zips & Markus Weilenmann, Münster: Lit Verlag, pp 213-234 (2011).
 • Syrian transnational families and family law. In From Transnational Relations to Transnational Laws. Eds. Anne Hellum, Anne Griffiths & Shaheen Ali, Farnham: Ashgate, pp 29-49 (2011).
 • A Shop of One's Own Independence and Reputation among Traders in Aleppo (4130 Kb)