Arvid Lundberg
Arvid Lundberg

Telefon: 08-16 20 000
E-post: arvid.lundberg@socant.su.se

Arvid Lundberg är doktorand vid Socialantropologiska institutionen sedan 2009. Han bedriver sitt fältarbete i Jordanien, en undersökning av de jordanska proteströrelserna under Arabiska våren. Lundberg har tidigare studerat vid Uppsala universitet och där också skrivit sin magisteruppsats på temat hemland, minne och politik bland jordanska palestinier.

Forskning

Al-harakat och Arabiska vårens politiska kultur

Avhandlingen beskriver splittringen bland de proteströrelser (al-harakat) som uppkom i Jordanien 2011, och den använder etnografiskt material och intervjumaterial från några av de viktigaste aktörerna och händelserna under dessa proteströrelsers historia, däribland från proteströrelsen i Dhiban, vilken många jordanska politiska aktivister ser som början av ”Jordaniens Arabiska vår”, från proteströrelsen i Haie al-Tafileh, en av de starkaste proteströrelsen i Amman under 2011, från den Högre Kommittén för Militärveteraner, en organisation ledd av pensionerade jordanska militärbefäl, vilka stod för det första bland militärer organiserade uttrycket av missnöje mot Jordaniens regim i landets sentida historia, samt från försöken att koordinera proteströrelsernas krav och strategier genom paraplyorganisationen Youth of 24 March.

I alla dessa proteströrelsernas möten, konferenser, och aktiviteter så fanns det en grupp politiska aktivister som menade sig förstå splittringarna och sökte förhindra dessa för att istället koordinera proteströrelserna, institutionalisera dem, och få dem att tillsammans arbeta fram konkreta alternativ till Jordaniens nuvarande vallag, partilag, och konstitution, att skapa en organisation som överser att säkerhetstjänsten inte ingriper i parlamentsvalen, och så vidare. Flera av dessa aktivister hade en bakgrund i något av Jordaniens politiska partier, men var numera partipolitiskt obundna på grund av vad de uppfattade som en auktoritär politisk kultur samt vissa ideologiska låsningar i dessa partier. Dessa aktivister drevs av en, i jordansk kontext, relativt ny förståelse av politisk aktivism, och den har flera beröringspunkter med den omformulering av det tyska arbetarpartiet som påbörjades under slutet av 1800-talet och den omformulering av oppositionsrörelserna i Östeuropa där särskilt polska Solidaritet var pionjärer. Avhandlingen är en studie av denna jordanska omformulerade aktivism under 2011, vilken aldrig på bred front slog igenom bland proteströrelserna. Avhandlingen är i detta hänseende en kontrafaktisk studie av Jordaniens Arabiska vår.

Forskningsanslag

2015

  • Helge Ax:son Johnsons stiftelse: stipendium

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.