Arvid Lundberg
Arvid Lundberg

Telefon: 08-16 20 000
E-post: arvid.lundberg@socant.su.se

Arvid Lundberg forskar om politisk kultur, demokratisering och arabiska våren, och han har gjort fältarbete i Jordanien och Syrien.

Lundberg disputerade vid Socialantropologiska institutionen i juni 2018, med avhandlingen Öppenhet som Politisk Kultur: Arabiska Våren och de Jordanska Proteströrelserna. Baserat på etnografiskt fältarbete bland de jordanska proteströrelsernas ledarskap föreslår avhandlingen ett nytt sätt att förstå varför dessa rörelser föll samman.

Ett återkommande mönster bland de politiska rörelser som uppstod i arabvärlden 2011 är att den enighet som ursprungligen uppvisades på gator och torg aldrig gav upphov till livskraftiga koalitioner utan med tiden löstes upp. Studien visar att försöken att koordinera den jordanska oppositionen var baserade på en form av politik som var ovanlig bland såväl proteströrelsernas ledarskap som deras motståndare. Försöken präglades av en politik byggd på idéer och program snarare än klientelism, och på vad vissa jordanier beskrev som ”infitāḥ” (öppenhet) och kontrasterade mot en mer polemisk form av politik.

Med framväxten av öppenhet som ett politiskt tema blir det möjligt att se likheter mellan aktiviteter på torg, skolor och kaféer, vilka alla benämndes med ordet infitāḥ. I delar av den jordanska utbildningssektorn refererade infitāḥ redan till en form av pedagogik som introducerats efter Jordaniens politiska liberalisering 1989-1992. Dessutom användes ordet för att beskriva platser: Vissa kaféer, universitetsområden och gator sägs ha infitāḥ. Lundbergs forskning analyserar denna demokratiska underström i jordansk politisk kultur, och visar därmed hur demokratiseringen är en rörelse som inte bara är politisk utan också kulturell, vilken kommer till uttryck i politisk aktivism, utbildning och socialt liv.

Forskningsanslag

2015

  • Helge Ax:son Johnsons stiftelse: stipendium

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.