Bengt G. Karlsson
Bengt G. Karlsson

Telefon: 08-16 15 62
E-post: beppe.karlsson@socant.su.se
Rum: B681

Bengt G. Karlsson har en fil kand i kulturantropologi och utvecklingstudier från Uppsala Universitet och disputerade 1997 i socialantropologi vid Lunds Universitet. Han utnämndes 2006 till docent vid Uppsala Universitet och 2014 till professor vid Stockholms universitet. Han anställdes som lektor i socialantropologi vid Stockholms universitet i januari 2010 och han var institutionens prefekt mellan 2011 och 2014. Karlsson har varit gästforskare vid University Collage London, University of Chicago, North Bengal University, North-Eastern Hill University och Calcutta University och har undervisat under läsåret 2008/09 vid Tbilisi State University i Georgien. Mellan 2004 och 2006 var Karlsson Director för Nordic Centre in India (www.nordiccentreindia.com). Han har varit ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper och har suttit i den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholm universitet.

Forskning

Tematiskt har Karlsson främst intresserat sig för interaktionen samhälle-miljö.  Hans forskning har främst behandlat frågor rörande ursprungsfolk, naturresurser och etniska konflikter i Indien. Han har just avslutat ett större projekt i Nordöstra Indien som redovisas i monografin Unruly Hills: A Political Ecology of India’s Northeast (Berghahn 2011). Förutom forskningen i Indien så är Karlsson engagerat i ett forskningsprojekt som behandlar internationella biståndsarbetare i Georgien. Karlsson är vidare intresserad av kärnkraftens sociala och existentiella aspekter. Sammantaget arbetar Karlsson för närvarande i huvudsak med tre forskningsprojekt:

 1. Vattenkraft och våld i Nordöstra Indien, ett Sida-finansierat projekt som behandlar konflikter runt den omfattande utbyggnaden av vattenkraft som pågår i flera av delstaterna i nordöstra Indien. Denna studie bygger på min tidigare forskning i regionen, dock med fokus på en ny resurs, dvs vatten.
 2. Utveckling och biståndsarbetare i Georgien: en studie av internationella biståndsarbetare verksamma i Georgien. Jag skriver just nu på monografin Development Expatriates: International Community at Work in Postsocialist Georgia (prel. titel).
 3. Fattigdom och positiv särbehandling i Indien: en studie som undersöker varför Indiens stamfolk och tidigare oberörbara kaster fortsätter att halka efter övriga grupper i samhället trots att de är föremål för statlig kvotering inom utbildning och arbetsliv. Projektet är ett större europeiskt samarbete som leds av Dr. Alpa Shah vid Goldsmiths College, University of London.

Undervisning

Karlsson undervisar för närvarande på två kurser inom grundutbildningen; Introduktion till Miljöantropologi och Politisk Ekologi samt Ursprungsfolk Idag: Global Kamp för Lokala Rättigheter (kurserna ges vissa terminer på engelska). Han handleder också studenter inom masters- och forskarutbildningen.

Senaste publikationer

2016

 • “Jorden vi ägde: resursanvändning, genus och privatisering av mark i Nordöstra Indien”, Kungliga Vitterhetsakademiens Årsbok, Stockholm (in Swedish).
 • “The Forests of Our Lives: In and Out of Political Ecology”, in special issue of the journal Conservation and Society, Vol. 14(4). 
 • “Bonnie Guest House: Fieldwork and Friendship Across Borders”, Northeast India: A Place of Relations, eds. Y. Saikia, and A. Baishya, Cambridge: Cambridge University Press.
 • “A Different Story of Coal: The power of power in Northeast India”, in Industrialising Rural India, eds. P. Oskarsson and B. K. Nielsen, Delhi: Routledge.
 • “Into the Grid: Hydropower and Subaltern Politics in Northeast India”, in Staking Claims – The Politics of Social Movements in Contemporary Rural India, eds. U. Chandra and D. Taghioff, New Delhi: Oxford University Press.
 • “Anthropology and the ‘Indigenous Slot’: Claims to and Debates about Indigenous Peoples’ Status in India”, in The Scheduled Tribes and Their India, eds. N. Sundar and T.N. Madan, New Delhi: Oxford University Press (reprint of article originally published in 2003).   

2015

 • “Fluid Attachments in Northeast India: Introduction”, special issue Asian Ethnicity (with Melanie Vandenhelsken), Vol. 17(3):330-339, 2016 (published online 2015).
 • “Political Ecology: Anthropological Perspectives”, The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Oxford: Elsevier LtD.

För ytterligare publikationer, se DiVA.