Bengt G. Karlsson

Telefon: 08-16 15 62
E-post: beppe.karlsson@socant.su.se
Rum: B681

Bengt G. Karlsson har en fil kand i kulturantropologi och utvecklingsstudier från Uppsala universitet och disputerade 1997 i socialantropologi vid Lunds universitet. Han utnämndes 2006 till docent vid Uppsala universitet och 2014 till professor vid Stockholms universitet. Han anställdes som lektor i socialantropologi vid Stockholms universitet i januari 2010 och han var institutionens prefekt mellan 2011 och 2014. Karlsson har varit gästforskare vid University College London, University of Chicago, North Bengal University, North-Eastern Hill University och Calcutta University och har undervisat under läsåret 2008/09 vid Tbilisi State University i Georgien. Mellan 2004 och 2006 var Karlsson Director för Nordic Centre in India (www.nordiccentreindia.com). Han har varit ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper och sedan 2015 är han arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Forskning

Tematiskt har Karlsson huvudsakligen intresserat sig för frågor som rör samspelet människa-natur. Han har speciellt studerat resurskonflikter i relation till identitetsskapande, kollektiv tillhörighet och ursprungsfolks kamp för självbestämmande. Karlssons forskning behandlar främst den nordöstra delen av Indien. Teoretiskt arbetar han inom fältet politisk ekologi, miljöantropologi, miljöhistoria och ”multispecies” etnografi. I samarbete med den indiska antropologen Dolly Kikon har Karlsson nyligen avslutat ett större projekt om ungdomar från ursprungsfolken i Nordöstra Indien som migrerar till Bangalore, Mumbai and andra indiska storstäder. Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och har bland annat resulterat i boken Leaving the Land: Indigenous Migration and Affective Labor in India (forthcoming Cambridge University Press) samt fotoutställningen Wayfinding; ett samarbete med fotografen Andrzej Markiewicz (se socant.su.se/wayfinding). I ett sedan länge pågående projekt studerar Karlsson internationella biståndsarbetare och under 2018 hoppas han kunna färdigställa boken Development Expatriates: The Life and Work of International Aid Workers in Tbilisi and Nairobi. I ett nystartat projekt arbetar han tillsammans med ett internationellt forskningsteam med te-plantans förädling och resa från Indien till Östafrika. Projektet Assam Tea, Kenya, The Travel of Seeds, Clones and Science Between India and Kenya finansieras av Mistra-Formas. Karlsson är gästforskare vid British Institute in Eastern Africa (i Nairobi), och arbetar med ett 20 tal forskare, journalister, konstnärer och aktivister med bokprojektet Nairobi Becoming.

Undervisning

Karlsson undervisar främst på Masterprogrammet i Transnationell antropologi. Han handleder masterstudenter och doktorander vid institutionen och vid andra universitet.  

Senaste publikationer

2018

 • “After Political Ecology: New Directions in the Anthropology of the Environment”, Anthropology Today, Vol. 34(2): 22-24.

2017

 • “Preface” and editor (with M Vandenhelsken, M. Barakati- Ruscheweyh) Geographies of Difference: Explorations in Northeast Indian Studies, eds. M. Vandenhelsken, M. Barakati- Ruscheweyh and B. G. Karlsson, New Delhi: Routledge India.
 • “Northeastern Research Entanglements”, in Geographies of Difference, eds. M. Vandenhelsken, M. Barakati- Ruscheweyh and B. G. Karlsson; Routledge India.
 • “Shillong: Tribal Urbanity in the Northeastern Borderland”, special issue of IIAS Newsletter, No. 77, Summer, 2017.
 • (with D. Kikon) “Wayfinding: Indigenous migrants in the service sector of metropolitan India”, in South Asia: Journal of South Asian Studies, Vol. 40(3): 447-462.

2016

 • “Jorden vi ägde: resursanvändning, genus och privatisering av mark i Nordöstra Indien”, Kungliga Vitterhetsakademiens Årsbok, Stockholm (in Swedish).
 • “The Forests of Our Lives: In and Out of Political Ecology”, in special issue of the journal Conservation and Society, Vol. 14(4). 
 • “Bonnie Guest House: Fieldwork and Friendship Across Borders”, Northeast India: A Place of Relations, eds. Y. Saikia, and A. Baishya, Cambridge: Cambridge University Press.
 • “A Different Story of Coal: The power of power in Northeast India”, in Industrialising Rural India, eds. P. Oskarsson and B. K. Nielsen, Delhi: Routledge.
 • “Into the Grid: Hydropower and Subaltern Politics in Northeast India”, in Staking Claims – The Politics of Social Movements in Contemporary Rural India, eds. U. Chandra and D. Taghioff, New Delhi: Oxford University Press.
 • “Anthropology and the ‘Indigenous Slot’: Claims to and Debates about Indigenous Peoples’ Status in India”, in The Scheduled Tribes and Their India, eds. N. Sundar and T.N. Madan, New Delhi: Oxford University Press (reprint of article originally published in 2003).   

2015

 • “Fluid Attachments in Northeast India: Introduction”, special issue Asian Ethnicity (with Melanie Vandenhelsken), Vol. 17(3):330-339, 2016 (published online 2015).
 • “Political Ecology: Anthropological Perspectives”, The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Oxford: Elsevier LtD.

För ytterligare publikationer, se DiVA.