Telefon: 08-16 20 00
E-post: christer.norstrom@socant.su.se

Christer Norström disputerade 2003 på avhandlingen “They call for us. Arguments and Strategies for Securing Autonomy among the Paliyans, Hunter-Gatherers of the Palni Hills, South India".

Forskning

Mat som metafor for dåtid och framtid hos jordbrukare i södra Indien: uppfattningar om mat och matproduktion i en föränderlig värld.
Detta projekt har som fokus jordbrukares uppfattningar om mat, matkonsumtion och matproduktion i södra Indien. Med denna utgångspunkt kommer forskningsprojektet att belysa bredare processer av ekonomisk och politisk natur, inkluderat idéer och strategier för att skapa trygghet kring matförsörjning i en värld där stora globala förändringar pågår kring matproduktion och matdistribution.

En antropolog bland miljöaktivister: den moderna miljörörelsen belyst via tre indienbaserade miljöaktivister.
Projektet är baserat på tre indienbaserade individers livshistorier, individer som ägnat hela sina liv åt miljöfrågan. Med detta fokus belyser denna studie två sammankopplade frågor. Dels kommer ett historiskt perspektiv kring transnationella processer av miljöfrågan att lyftas fram, och dels kommer ett fokus på individuella miljöaktivister att utmana och ifrågasätta annars mer institutionella och strukturella perspektiv på miljöfrågan. Fältarbete och datainsamling för denna bok har genomförts sen 1988 genom mitt nära samarbete med indiska miljöaktivister.

Utvalda publikationer

2006

  • Norström, Christer. "Review". Hunter-Gatherers in History, Archaeology and Anthropology. Alan Barnard (ed.) 2004. Oxford: Berg. The Australian Journal of Anthropology 17 (3).

2004

  • Norström, Christer. "The Paliyans of South India and Their Quest for Autonomy". In J. Oakes et al (eds) Aboriginal Cultural Landscapes. Winnipeg: Aboriginal Issues Press.

2003

  • Norström, Christer. "From Avoidance to Alliance. Hunters and Gatherers — State Relations in Tamil Nadu, South India". In Eva Poluha and Mona Rosendahl (eds) Political Webs: Anthropological Accounts of Power Relations. London: Routledge Curzon Programme.
  • Norström, Christer. "They call for us". Arguments and Strategies for Securing Autonomy among the Paliyans, Hunter-Gatherers of the Palni Hills, South India. Stockholm Studies in Social Anthropology 53. Stockholm: Almqvist and Wiksell International.
  • Norström, Christer. "Social Pressure and Change among the Paliyans, Forest Adivasi of South India". In P. Roy (ed.) Family Diversity in India: Patterns, Practices and Ethos. New Delhi: Gyan Publishing House.

2001

  • Norström, Christer. "Autonomy by Default versus Popular Participation: The Paliyans of South India and the Proposed Palni Hills Sanctuary". Senri Ethnological Studies 56: 29-53.

1999

  • Norström, Christer. "Increasing Competition, Expanding Strategies: Wage work and resource utilization among the Paliyan, hunters and gatherers in South India". In TiiaRiitta Granfelt (ed.) Managing the Globalized Environment. Local Strategies to Secure Livelihoods. London: Intermediate Technology Publications.