Telefon: 08-16 36 49
E-post: christina.garsten@socant.su.se
Rum: B684

Forskning

Christina Garstens forskning är inriktad mot organisationsantropologi, med särskilt fokus på globalisering av företag och marknad. Hon har bedrivit fältarbete i USA, Storbritannien, Frankrike och Sverige.

Hennes nuvarande engagemang är fokuserat på forskning om marknadens organiseringsprocesser och vilken roll som tankesmedjor spelar i formandet av globala marknader, främst i USA och i Sverige. Ur ett bredare perspektiv handlar det om att förstå vilken roll organisationer som tankesmedjor och de ”policy-intellektuella” som arbetar där spelar i politiskt beslutsfattande, i spridning av kunskap och ideologier, och i formandet av samhället.

I sin tidigare forskning har hon särskilt intresserat sig för organisationskultur och dess transnationella dynamik, och för organisatoriska visioner och praktiker i riktning mot ökad transparens och ansvarighet i transnationell handel. Hon har studerat ”företagens sociala ansvar” (CSR), och företagsledares perspektiv på ansvar, etik och vinst. Christina har också forskat om policy-förändringar inom arbetsmarknaden, såsom betoningen på flexibilitet, anställningsbarhet och lärande, och vad dessa innebär för individens subjektivitet och identitet. En relaterad forskningsådra är fokuserad på studiet av former för socialitet i organisationer, med särskilt fokus på humor, lek, och tråkighet, och dynamiken mellan organisatorisk kontroll och individens agens.

Christina Garsten är ordförande för Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), som är ett centrum för mångvetenskaplig forskning om samhällets organisering (www.score.su.se). Hon har tidigare också varit föreståndare för Score och forskningsledare vid samma organisation. Christina är ordförande för Kommittén för Myrdalsföresläsningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon har varit ordförande för Sveriges Antropologförbund (SANT), ledamot av styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond och för Society for Economic Anthropology. Hon är medlem i redaktionskommittén för tidskrifterna Organization, Scandinavian Journal of Management och American Anthropologist. Christina har varit gästprofessor vid Georgetown University och ESCP Paris, och gästforskare vid London School of Economics, École des Hautes Etudies en Sciences Sociale, Stanford University, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Cambridge University, European University Institute, och Leeds University.

Några av hennes senare publikationer är Transparency and legibility in international institutions: The UN Global Compact and post-political global ethics (Social Anthropology, 2011, 19(4): 378-393), Workplace Vagabonds (2008, Palgrave Macmillan), Ethical Dilemmas in Management (red. med Tor Hernes, 2009, Routledge), Organizing Transnational Accountability (red. med Magnus Boström, 2008, Edward Elgar Publishing), och Transparency in a New Global Order (2008, red. med Monica Lindh de Montoya, Edward Elgar Publishing). Christina Garsten disputerade 1994 på avhandlingen Apple World: Core and Periphery in a Transnational Organizational Culture. (Stockholm: Almqvist och Wiksell International). Doktorsavhandlingen belönades med Högskoleföreningens pris för mest framstående doktorsavhandling 1994).

Garstens forskningsprojekt 2011 (pdf) (82 Kb)

Läs mer om Christina Garsten och projektet Global foresight: Anticipatory governance and the making of geo-cultural scenarios.

Utvalda publikationer

Artiklar

 • Krause-Jensen, Jakob and Christina Garsten. 2014. Introduction: Neoliberal turns in higher education, Learning and Teaching: The International Journal of Higher Education in the Social Sciences, 7(3): 1-13. Special issue: Shaping Student Futures, ed. by Krause-Jensen and Garsten.
 • Garsten, Christina and Kerstin Jacobsson. 2013. Sorting people in and out: The plasticity of the categories of employability, work capacity and disability as technologies of government. Ephemera, 13(4): 825-850.
 • Garsten, Christina and Kerstin Jacobsson. 2013. Post-political regulation: Illusory consensus and hybrid forms of governance. Critical Sociology, 39(3):  421-437, published online 22 June 2012.
 • Garsten, Christina and Kerstin Jacobsson. 2011. Transparency and legibility in international institutions: The UN Global Compact and post-political global ethics. Social Anthropology, 19(4): 378-393.
 • Garsten, Christina and Kerstin Jacobsson. 2007. Corporate globalization, civil society and postpolitical regulation: Whither democracy? Development Dialogue, 49:143-158.
 • Garsten, Christina. 2007. Mirrors of organizing: plots, anxieties, and potentialities in the work of Henrik Ibsen. Organization Studies 28(8); 1271 - 1277.

Böcker

 • Garsten, Christina, Bo Rothstein and Stefan Svallfors. 2015. Makt utan mandat. De policyprofessionella i välfärdssamhället. Stockholm: Dialogos Förlag.
 • Garsten, Christina, Jessica Lindvert and Renita Thedvall. 2015. Makeshift Work: The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era. Bastingstoke: Edward Elgar.
 • Garsten, Christina and Anette Nyqvist, eds. 2015. Organisational Anthropology: Doing Ethnography In and Among Complex Organisations. London: Pluto Press.
 • Eriksen Thomas Hylland, Christina Garsten and Shalini Randeria, eds. 2014. Anthropology Now and Next: Diversity, Connections, Confrontations, Reflexivity. London: Berghahn Publishers.
 • Garsten, Christina. 2008. Workplace Vagabonds: Career and Community in Changing Worlds of Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Christina Garsten Publications (383 Kb)