Elin Linder är en passionerad doktorand som påbörjade sin forskarutbildning vid institutionen i september 2019. Hon har två kandidatexamina, en inom textilutveckling från Fashion Institute of Technology (2013) och en i socialantropologi från Stockholms universitet (2016). Innan hon påbörjade sin doktorandstudier, avlade hon sin mastersexamen i socialantropologi vid Stockholms universitet (2018) med uppsatsen ”Food: A Sensuous Matter of the Everyday - A sensorial exploration of material and bounded natures of mundane food practices”. Med en nyfikenhet att utforska diverse materiella och bundna aspekter av mat och livsmedel, med betoning på hur mat konceptualiseras genom vardagliga matpraktiker, kontextualiserar uppsatsen hur gränsdragningar – så som vad som anses ätbart/icke ätbart – blir till, upprätthålls och antas vedertagna i sju hushåll i Stockholm.  

Forskningsintressen

Miljö, materialitet, infrastruktur, resursskapande, gränsframställning, matantropologi och sensorisk etnografi

Avhandlingsprojekt

Elins avhandlingsprojekt bottnar i hennes intresse att utforska samspelet mellan människa, miljö, materialitet, diskurser och praktiker.  Projektet är förlagt till Apulien, Italien, där Elin genom prisman olivodling och olivoljeproduktion undersöker hur lokala praktiker och globala marknadsstrukturer förankrar socio-materiella processer genom vilka oliver blir en matvara och handelsvara, samtidigt en sinnebild för djupt rotade anor och spatiotemporala engagemang.