Elina Ekoluoma
Elina Ekoluoma

 

Telefon: 08-16 15 98
E-post: elina.ekoluoma@socant.su.se
Rum: B672

Elina (med det officiella namnet Mari-Elina) Ekoluoma forskar om turism, sexturism och migration inom och till Filippinerna. Sedan våren 2018 har hon varit aktiv vid den Socialantropologiska institutionen som lektor, uppsatshandledare och forskare.

Ekoluoma disputerade i kulturantropologi 2017 med avhandlingen Everyday Life in a Philippine Sex Tourism Town vid Uppsala universitet. I denna undersöker hon socio-kulturella effekter av internationell sexturism till en liten ort i Filippinerna. Genom fältarbeten under flera perioder mellan åren 2003-2015 har hon studerat hur en varierad och internationell lokalbefolkning har reagerat på och hanterat de olika förändringar som en snabb utveckling av turism har gett upphov till. De främsta agenterna på orten var den filippinska lokalbefolkningen, västerländska män som bosatt sig permanent på orten, västerländska och koreanska turister samt inhemska migranter. Ekoluoma fann bland annat att upprätthållandet av olika symboliska, praktiska och moraliska gränser var viktiga – även om det inte rådde konsensus om dem, vare sig sett till innehåll eller vilka gränser som skulle råda. I avhandlingen visar hon på hur komplexa sociala nätverk var centrala för att upprätthålla en känsla av ordning och social sammanhållning och hur dessa nätverk ofta var knutna till etnicitet, klass och kön.

I sitt pågående forskningsprojekt återbesöker Ekoluoma ett tema från avhandlingen: internationell äktenskapsmigration. Äktenskap mellan utländska män och lokala kvinnor i turismkontexter har uppmärksammats inom antropologi, men har då i stort sett behandlats i förbigående och som en konsekvens av koloniala strukturer och i termer av sexism, misogyni, rasism och ekonomisk ojämlikhet. Vid samtal med västerländska män som migrerat till Filippinerna har denna bild visserligen ofta bekräftats, men den har också nyanserats och i vissa fall ställts på sin ända. Det är denna variation av erfarenheter av transnationella relationer där det är männen som migrerat som Ekoluoma undersöker.

Undervisning

HT2018

  • Lärare: Teorihistoria (Socialantropologi II)
  • Lärare: Den mänskliga tankevärlden: symboler, stabilitet och förändring (Socialantropologi I)
  • Lärarassistent: Politik, konflikt och transnationalism (Socialantropologi I)
  • Uppsatshandledare

Gästforskarvistelser

2005-2007

  • Gästforskare. 9 månader. Asian Center. University of the Philippines, Diliman. Metro Manila. Finansierat av STINTs Kulturvetarstipendium.

2003

  • Gästforskare. Två veckor. Nordic Institute of Asian Studies, Köpenhamn.

Utvalda publikationer

2018

2017