Gabriella Körling
Gabriella Körling

Telefon: 08-16 36 26
E-post: gabriella.korling@socant.su.se
Rum: B654

Gabriella Körling är filosofie doktor i kulturantropologi och är sedan mars 2015 verksam som forskare vid Socialantropologiska institutionen. Körling disputerade vid Uppsala universitet 2011. Hon har en fil.kand. i socialantropologi från London School of Economics and Political Science och en master i kulturantropologi från Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på staten, urban antropologi, politik och decentralisering. Körling har gjort fältarbete i Niger sedan 2004 och har även arbetat i Mali i korta perioder sedan 2011. Hon har tidigare undervisat i politisk och ekonomisk antropologi och antropologisk metod.

Körlings avhandling In Search of the State: an Ethnography of Public Service Provision in Urban Niger analyserade statens skiftande närvaro på lokalnivå i kvarter i utkanten av Niamey, Nigers huvudstad genom en etnografisk studie av skolor och vårdcentraler. Avhandlingen intresserade sig också för urbana processer i informella kvarter. Hon har varit del av ett jämförande forskningsprojekt om decentralisering och politisk praktik i kommuner i Niger, Mali och Burkina Faso, ”Expanding Spheres of Opposition? Democratic Culture and Local Development in West African municipalities”, tillsammans med Sten Hagberg. Körlings nuvarande forskningsprojekt "Waiting for the railway: Infrastructure, mobility and trade at a West African crossroads” undersöker relationerna mellan infrastruktur, mobilitet och handel i Niger. Hon kommer även att från och med mars 2015 vara verksam som gästforskare vid Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains (LAMC), Université Libre de Bruxelles. 

Publikationer

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

Forskningsanslag

2014

  • International Career Grant, finansierat av Vetenskapsrådet och Marie Skoldowska Curie Actions FP7.

Gästforskarvistelser

2015

Redaktionella uppdrag