Telefon: 08-16 20 00
E-post: gladis.aguirre@socant.su.se

Aguirre är doktorand vid institutionen sedan 2006 och har tidigare studerat socialantropologi och latinamerikastudier i Quito, Ecuador. Under sin forskarutbildning har hon även tillbringat perioder som gästforskare vid Universitet Autónoma de Barcelona samt Oxford University. Hennes intressen rör sig kring ekonomisk antropologi, migration, globalisering, skapandet och upprätthållandet av emotionella relationer på långa avstånd, genus, hushållsarbete, omsorgens ekonomi, moral, samt sambanden mellan känslor och kapital.

Forskning

Mellan Ecuador och Barcelona: Genus, Migration och den Intima Sfären i den Globala Ekonomin
Denna studie behandlar kvinnlig migration och familjer i förändring i samband med den globala ekonomin. Kategorier av omsorg, emotioner och flexibilitet förklaras här genom etnografisk information från ecuadorianska kvinnor i Barcelona och deras bekymmer för atender eller cuidar (ta hand om) sina nära och kära i hemlandet, samt av svaren från dessa migrantkvinnors släktingar i Ecuador. Ett "dubbelliv" mellan två länder ges mening och länkas ihop genom idealföreställningar av hur familj, genus och intergenerationala relationer ska se ut. Individer (omsorgsarbetare och hushållerskor) fyller omsorgsluckorna i två samhällen, i två familjer – å ena sidan deras kärnfamiljer och släkt i Ecuador, å andra sidan de spanska familjer som anställer dem i Barcelona. Studien fokuserar på ömsesidiga relationer av omsorg och ansvar mellan en vuxen dotter och åldrande föräldrar och/eller mellan en mor och hennes barn. Överlag placerar denna studie ämnet familjerelationer i ett globalt sammanhang där flexibilitet för närvarande är ett sätt att organisera ekonomin och arbetsmarknaden, och därmed också det intima familjelivet.