Hasse Huss
Hasse Huss

E-post: hasse.huss@socant.su.se

Forskning

Rhythm Business – reggae som ett translokalt fält (avhandlingsarbete)

I takt med den ökande globaliseringen av media och populärkultur framstår det som allt svårare att koppla kulturella uttrycksformer till bestämda platser, även det lokala är i någon mån translokalt. Många livskraftiga musikscener existerar också vid sidan av de upptrampade allfarvägarna. Denna studie rör Jamaicas populärmusik och den transnationella reggaeindustrin vid millennieskiftet, en musikgemenskap som karakteriseras av informella och gränsöverskridande kontakter. Fältarbete har bedrivits i Kingston, Tokyo, Osaka och London.

A Radio Station, a Record Label, and a Beach
En historisk studie av radiostationen WANN (Annapolis), skivbolaget Ru-Jac (Baltimore) och Carr’s Beach (Arundel County, MD), en av USA:s sista rassegregerade stränder. Intervjuer har gjorts i Annapolis och Baltimore med omnejd; arkivarbete i Washington (vid Smithsonian Archives Center).

Utvalda publikationer

2011

 • “‘Singelns’ återkomst”, i Framtider 4/2011.

2009

 • Rundgång: Genus och populärmusik, Stockholm och Göteborg: Makadam. (Tillsammans med Hillevi Ganetz, Anna Gavanas och Ann Werner).

2007

 • Recension av Mahon, Maureen: The Right To Rock: The Black Rock Coalition and the Cultural Politics of Race, Durham: Duke University Press (2004). Ethnos 72(1): 137-138

2004

 • “Veit Erlmann”, i Vered Amit (red.): Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. New York & London: Routledge.

2003

 • Huss, Hasse. “Deejaying (DJing)”, “Dub Plates / Specials”, “Dub Version”, “Rhythm (Riddim, Rydim)”, “Sound System”, “Versioning” [uppslagsord] i Horn, David, Dave Laing och John Shepherd (red.): The Encyclopedia of Popular Music of the World. Vol. 2. New York & London: Continuum.

2002

 • Huss, Hasse. “The ‘zinc fence thing’: When will reggae album covers be allowed out of the ghetto?” i Black Music Research Journal, 20:2.
 • Huss, Hasse. ”Egna ljudspår”, i Karin Becker, Erling Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi Ganetz (red.), Medier och människor i konsumtionsrummet, Nora: Nya Doxa.
 • Huss, Hasse. “‘You’ll Never Walk Alone’ he sang: So how come Gerry Marsden isn’t part of the Canon?”, i Kimi Kärki, Rebecca Leydon & Henri Terho (red.): Looking Back, Looking Ahead: Popular Music Studies 20 Years Later, Turku: IASPM-Norden.

2001

 • Huss, Hasse. ”I reggaens kvarter: på jakt efter ett fält”, i Ulf Hannerz (red.), Flera fält i ett: socialantropologer om translokala fältstudier, Stockholm: Carlsson.
 • Huss, Hasse. ”Passagernas ton”, i Karin Becker, Erling Bjurström, Johan Fornäs & Hillevi Ganetz (red.), Passager: Medier och kultur i köpcentrum, Nora: Nya Doxa.

2000

 • Huss, Hasse. “On the Radway trail: Selling vintage reggae to the world”, i Mitchell, Tony, Peter Doyle, Bruce Johnson (eds.), Changing Sounds: New Directions and Configurations in Popular Music. Sydney: Faculty of Humanities & Social Sciences, University of Technology.

1999

 • Huss, Hasse. ”Reggae runt världen: kampmusik eller konsumtionsgröt”, i Kulturella perspektiv, 8:4, 20-32.