Hege Høyer Leivestad
Hege Høyer Leivestad

Telefon: 08-16 26 84
E-post: hege.leivestad@socant.su.se
Rum: B652

Hege Høyer Leivestad är biträdande lektor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Leivestad arbetar också som forskare i ERC-projektet PORTS vid Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hon har tidigare varit gästforskare vid London School of Economics and Political Science och University of Oxford. Hon är författare till monografin Caravans: Lives on Wheels in Contemporary Europe (Bloomsbury 2018), som var den första djupgående studien av mobila bostäder och husvagnar i Europa. Hennes nuvarande bokprojekt The Port: Life and Labor at a Maritime Crossroads, baseras på omfattande fältarbete i en spansk containerhamn.

Forskningsintressen

Mobilitet, materialitet, ekonomisk antropologi, infrastruktur, logistik och arbete, shippingindustrin, hem/bostäder

Forskning

Hege Høyer Leivestads forskning har fokuserat på mobilitet, materialitet och infrastruktur, och mer nyligen på etnografiska perspektiv på global kapitalism. Leivestad har också varit engagerad i tvärvetenskapliga forskningsprojekt om migration samt miljöfrågor. Høyer Leivestad har publicerat brett om mobilitetsteori och metod, hem och social klass, baserat på långsiktigt etnografiskt fältarbete i Europa, särskilt Spanien. Under sina doktorandstudier undersökte hon husvagnar, campingboende och bostadsinfrastruktur bland brittiska och svenska husvagnsboende. Monografin Caravans: Lives on Wheels in Contemporary Europe (Bloomsbury 2018) erbjuder en ny syn på förhållandet mellan bostäder, mobilitet och klass i ett europeiskt sammanhang. Høyer Leivestad har kommunicerat forskningsresultat i mer än femtio medieintervjuer i Sverige, Norge och Spanien inklusive i nationell tv, radio och i tidningar.

Med det pågående forskningsprojektet Frontier Freight: Maritime Logistics at the Strait of Gibraltar (finansierat av Swedish Research Council International Postdoc Grant) undersöker hon hamninfrastruktur, maritimt arbete och logistik i hamnen Algeciras i södra Spanien. Projektet utforskar logistik - både som ett studieområde och ett analytiskt koncept - genom en etnografisk undersökning av en kritisk transportnod i den globala sjöfartsbranschen. Baserat på fältarbete i en europeisk containerhamn vid Europas gränser, bidrar detta projekt till pågående debatter inom antropologi om arbete, logistik och den globala ekonomin.

Hege Høyer Leivestad kommer också från och med april 2021 att arbeta i det ERC-finansierade projektet PORTS, ledd av Elisabeth Schober vid universitetet i Oslo. «Mellan hav och stad: Etnografiska utforskningar av infrastruktur, arbete och plats runt ledande urbana containerhamnar» behandlar världens mest centrala containerhamnar och de städer de är inbäddade i. (Ports - Department of Social Anthropology (uio.no)

Utvalda publikationer

Böcker:

Artiklar:

Bokkapitel

 • 2018. “Caravan Cultures: Second Homes on Wheels”, in Routledge International Handbook on Second Homes, (eds) Michael Hall and Dieter Müller. London: Routledge.
 • 2017. “Beyond Informality: Intimacy and Commerce at the Caravanning Trade Fair”, in Ethnographies of Conferences and Trade Fairs: Shaping Industries, Creating Professionals, (eds) Hege Høyer Leivestad and Anette Nyqvist. New York: Palgrave Macmillan.
 • 2017. ”Individuals and Industries: Large-Scale Professional Gatherings as Ethnographic Fields” (with Anette Nyqvist and Hans Tunestad), in Ethnographies of Conferences and Trade Fairs: Shaping Industries, Creating Professionals, (eds) Hege Høyer Leivestad and Anette Nyqvist. New York: Palgrave Macmillan.
 • 2017. “Inventorying Mobility: Methodology on Wheels”, in Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment, (eds) Alice Elliot, Roger Norum and Noel Salazar. Oxford: Berghahn Books.
 • 2016. “Motility”, in The Keywords of Mobility: Critical Engagements. (eds) Noel B. Salazar and Kiran Jayaram. Oxford: Berghahn.

Forskarnätverk

Media

2020

2019

2018

 • Kommentar om Brexit och Gibraltar En Brexit-brikke til besvær (323 Kb) , Klassekampen, 24 november
 • Intervjuad i Ekko, NRK P2, 4 juli.
 • “Stadig flere barnefamilier velger campingferie”, Aftenposten, 14 juli.
 • “De har ferieparadiset 12 minutter fra der de bor”, Stavanger Aftenblad, 24 juni.

2017

2016

2015

2014

2013

 • Intervjuad i ”Vaken i P3 och P4”, Sveriges Radio, 25 april.
 • Därför älskar svensken att campa”, TV4 Nyhetsmorgon, 30 april.
 • ”Därför älskar vi camping”, Aftonbladet Resa, 29 maj-25 juni.
 • ”Närheten till naturen lockar”, Dagens ETC, 17 maj.
 • Medverkade i ”von Svenssons kläder”, SVT, 16 oktober.

2012

 • Medverkade i ”Folkhemmet på hjul”, en dokumentär av Peter Gazcynzky/House Productions, SVT, 2 april.
 • Man ska ha husvagn!”, Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion Forum, 28 maj.
 • ”Drömmen om frihet”, Sommarsändaren, 30 maj.
 • Frihet på Hjul”, Verdens Gang, 6 juli.

2011

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.