Helena Wulff
 
 

Telefon: 08-16 26 85
E-post: helena.wulff@socant.su.se
Rum: B624

Forskning

Helena Wulff är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör kommunikation och estetik med bas i ett flertal studier av sociala världar kring litterär produktion, dans och konst. Hon har varit gästprofessor vid University of Illinois at Urbana-Champaign, National University of Singapore, Universität Wien och University of Ulster, och också varit Leverhulme gästprofessor vid University of East London. Hon har varit ordförande i Sveriges Antropologförbund (SANT), redaktör (med Dorle Dracklé) för Social Anthropology/Anthropologie Sociale, det europeiska antropologförbundets (EASA:s) tidskrift. Hon är ordförande för Society for Humanistic Anthropology, en sektion av det amerikanska antropologförbundet (AAA).

Helena Wulff är redaktör (med Deborah Reed-Danahay) för bokserien ”Palgrave Studies in Literary Anthropology” och editor (med Jonathan Skinner) för bokserien ”Dance and Performance Studies” som ges ut av Berghahn. Hon är medlem i den rådgivande kommittén för tidskrifterna AnthropologicaAnthropological Journal of European Cultures, AnthroVision, Cultural Sociology, Social Anthropology/Anthropologie Sociale, och mentor för tidskriften Otherwise.

Bland Helena Wulffs böcker märks de tre monografierna Ballet across Borders: Career and Culture in the World of Dancers (Berg/Bloomsbury, 1998, nytryck 2001), Dancing at the Crossroads: Memory and Mobility in Ireland (Berghahn, 2007), och Rhythms of Writing: An Anthropology of Irish Literature (Bloomsbury, 2017). Där finns också de redigerade volymerna Youth Cultures: A Cross-Cultural Perspective (redaktör med Vered Amit-Talai, Routledge, 1995), New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality (redaktör med Christina Garsten, Berg/Bloomsbury, 2003), The Emotions: A Cultural Reader (redaktör, Berg/Bloomsbury, 2007), Ethnographic Practice in the Present (redaktör med Marit Melhuus och Jon P. Mitchell, Berghahn, 2010), The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-First Century (redaktör, Berghahn, 2016) och World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange (redaktör med Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling och Yvonne Lindqvist (Stockholm University Press, 2018).

Helena Wulff har publicerat artiklar i tidskrifter som Body & Society, Identities,  Ethnography, Anthropological Journal of European Cultures, Ethnologie française och Social Anthropology. Hon har skrivit bokkapitel för många redigerade volymer, och artiklar för ett antal encyklopedier. Med utgångspunkt i sin forskning skriver hon också ibland antropologisk journalistik för tidningar och magasin i Sverige och Storbritannien.

Forskning 

Helena Wulffs tidiga forskning var inriktad på ungdomskultur och etnicitet, men nu omfattar hennes särskilda kompetens expressiv kultur (dans, konst, bilder, text) i ett transnationellt perspektiv. Antropologi om litteratur och skrivande är ett framträdande forskningsengagemang. Ett sådant projekt handlade om skrivande som hantverk och karriär på Irland. Pågående forskning fokuserar på romaner och essäer om migranterfarenhet i Sverige. Hon har gjort fältstudier i Stockholm, London, New York, Frankfurt-am-Main och Irland (framför allt Dublin).     

Helena Wulffs pågående forskningsprojekt ”Cosmopolitanizing from Within: Migrant Writing in Sweden” är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2016-2021, som en del av det mångdisciplinära forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures” http://worldlit.se/. Hon är medlem av styrgruppen.

Utvalda publikationer

Böcker

2018

 • World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange. Stockholm: Stockholm University Press. Editor with Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, and Yvonne Lindqvist.

2017

 • Rhythms of Writing: An Anthropology of Irish Literature. London: Bloomsbury.

2016

 • The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-First Century. Oxford: Berghahn. Editor.

Tidskriftsartiklar, Bokkapitel, Encyklopedieartiklar

2020

 • ”Abortion in Ireland – From the Swedish Point of View,” in Forum on Irish Referendum, Social Anthropology, Vol. 28(4): 14-15.
 • ”Foreword,” in Cicilie Fagerlid and Michelle A. Tisdel (eds.), A Literary Anthropology of Migration and Belonging: Roots, Routes, and Rhizomes. New York: Palgrave Macmillan, pp. vii-xii.

2019

 • ”Writing Truth to Power: Jonas Hassen Khemiri’s Work in Stockholm and New York,” Anthropology and Humanism, Vol. 44(1): 7–19.

2018

 • ”Disaporic Divides: Location and Orientations of ’Home’ in Pooneh Rohi’s Araben,” in Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, Yvonne Lindqvist, and Helena Wulff (eds.), World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange. Stockholm: Stockholm University Press, pp. 119-128.
 • ”Diversifying from Within: Diaspora Writings in Sweden,” in Morten Nielsen and Nigel Rapport (eds.), The Composition of Anthropology: How Anthropological Texts are Written. London: Routledge, pp. 122-136.
 • ”Foreword,” in Lauren Miller Griffith and Jonathan S. Marion (eds.), Apprenticeship Pilgrimage: Developing Expertise through Travel and Training. New York: Lexington Books, pp. vii-xi.

2017

 • ”Stories of the Soil: In the Irish Literary World,” in Diarmuid Ó Giolláin and Martine Segalen (eds.), Irish Ethnologies. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, pp. 141-157.
 • ”Greater than Its Size: Ireland in Literature and Life,” in Ulf Hannerz and Andre Gingrich (eds.), Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 301-316.    
 • ”Manhattan as a Magnet: Place and Circulation among Young Swedes,” in Virginia R. Dominguez and Jasmin Habib (eds.), America Observed: On an International Anthropology of the United States. Oxford: Berghahn, pp. 31-50.
 • ”Global spridning av lokala teman,” Review article of Crime Fiction as World Literature edited by Louise Nilsson, David Damrosh and Theo D´haen (Bloomsbury 2017). Respons, nr 6, pp 66-68.

2016

2015

 • ”Jazz i Ghana: Musik som kosmopolitism,” in Kulturella Perspektiv, 2(24): 34-38.
 • ”In Favour of Flexible Forms: Multi-Sited Fieldwork,” in Forum: Re-thinking Euro-Anthropology. Social Anthropology, 23(3): 355-357.
 • ”The Pains and Peaks of Being a Ballerina in London,” in Ilana Gershon (ed.), A World of Work: Imagined Manuals for Real Jobs. Ithaca: Cornell University Press, pp. 207-220.
 • ”Ireland in the World, the World in Ireland,” American Anthropologist, 117(1): 142-143.
 • ”Dance, Anthropology of,” in James D. Wright (ed-in-chief), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol. 5. Oxford: Elsevier, pp. 666-670.

Forskningsanslag

 • Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures, mångdisciplinärt forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2016-2021. Medlem av styrgruppen.

Undervisning

 • Communication & Aesthetics
 • Writing Anthropology Workshop
 • Master and PhD supervision

Forskningsnätverk

Media och Intervjuer

Ytterligare information

Information om tidigare aktiviteter finns i Socialantropologiska institutionens Årsrapporter.