Ioannis Tsoukalas
 

E-post: ioannis@socant.su.se

Ioannis Tsoukalas har fil kand i psykologi (2002) och socialantropologi (2002) från Stockholms universitet. Sedan 2003 är han doktorand vid Socialantropologiska institutionen och hans avhandlingsprojekt har rubriken “ERASMUS-studenter som framtida kosmopoliter”. Han har tidigare varit medlem i det tvärvetenskapliga projektet KOSMOPOLIT (som finansierades av Riksbankens Jubiléumsfond) samt forskningsassistent på Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).

Akademiska intresseområden: etnicitet, social identitet, ungdomskultur, kognitionsvetenskap, drömmar, socialpsykologi, psykoterapi, nätverksanalys, religion.

Forskning

ERASMUS-studenter som framtida kosmopoliter

Genom globaliseringen har begreppet "Kosmopolitanism" fått förnyad popularitet i den akademiska och politiska debatten. Syftet med föreliggande studie är därför att närmare se betrakta olika samtida kulturella processer inom ramen för EU, som kan ha relevans för framväxten av en kosmopolitisk medvetenhet och livsstil. Mer specifikt kommer den att fokusera ERASMUS-programmet för studentutbyte som under de senaste fem åren radikalt förändrat studentlivet vid många europeiska universitet. Det är nästan som om en ny student- och ungdomskultur vuxit fram som ett resultat av detta politiskt motiverade program. Ett stort antal studenter cirkulerar ständigt inom den europeiska unionens gränser och spenderar ofta långa perioder i olika länder innan de återvänder till sina hemuniversitet. Det etnografiska materialet för denna studie utgörs av deltagande observation och intervjuer bland sådana utbytesstudenter.

Media

2013

2011

Utvalda publikationer

2012

2008

  • The Double Life of Erasmus students. In M. Byram and F. Dervin (eds.) Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Cambridge Scholars Publishing.

2007

  • Exploring the Microfoundations of Group Consciousness. Culture and Psychology, Vol. 13, (1), 39-82

2006

  • A method for studying social representations. Quality and Quantity. Vol. 40 (6), 959-981.
  • Athens, an anthropologist’s view. Travelmag, 11 May, 2006

2005

  • A Retrospective Book Review. Statsvetenskaplig Tidskrift, 107, 311-319.

2003

  • Flexibel arbetsmarknad i fokus – en studie av nya anställningsförhållanden. Stockholm Center of Organizational Research (SCORE): Working Paper. (title in English: Flexible labour market in focus – a study of new employment forms)
  • Flexibel arbetsmarknad i fokus – en studie av nya anställningsförhållanden. Report to the Swedish Agency for Government Employers.

Konferens- workshopdeltagande

2014

  • 31st Annual Dream Conference, “Golden Gateway to Dreams”, Berkeley (USA), June 4-8, Session Chairman (Theory).

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.