Isabella Strömberg
Isabella Strömberg

Telefon: 08-16 33 72
E-post: isabella.stromberg@socant.su.se
Rum: B616

Isabella Strömberg, Doktorand, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Isabella Strömbergs forskning fokuserar på det svenska utbildningssystemet och dess konsekvenser för social stratifiering bland unga. I en vidare bemärkelse ligger hennes forskningsintressen i skärningspunkten mellan utbildningspolicy och den socioekonomiska och etniska segregationen inom det svenska urbana landskapet. 


 

Utvalda publikationer

2020

  • Behtoui, A., & Strömberg, I. (2020). Compensatory School Effects and Social Capital. Social Sciences, 9(11), 193. https://doi.org/10.3390/socsci9110193
  • Strömberg, I. (2020). Vem deltar på fritidsgården? Om ungas deltagande, delaktighet och engagemang i den öppna fritidsverksamheten. I A. Neergaard, A. Behtoui, & F. Hertzberg (Red.), Ungdomars fritidsaktiviteter: Deltagande, möjligheter och konsekvenser (s. 59–94). Lund: Studentlitteratur.

2018

  • Behtoui, A., Björklöf, M., & Strömberg, I. (2018). The social relations and educational expectations of young people in marginalised areas: Evidence from Sweden. I L. Van Praag, N. Ward, R. Van Caudenberg, N. Clycq, & C. Timmerman (Red.), Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union (s. 102–116). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315170404

2016

2014

  • Strömberg, I. (2014). Det krympande klassrummet
    DiVA, id: diva2:749171

Forskarnätverk

Aktuell undervisning

  • Politik, konflikt och transnationalism, 7,5 hp