Isabella Strömberg
Isabella Strömberg

Telefon: 08-16 33 72
E-post: isabella.stromberg@socant.su.se
Rum: B616

Isabella Strömbergs forskning fokuserar på det svenska utbildningssystemet och dess konsekvenser för social stratifiering bland unga. I en vidare bemärkelse ligger hennes forskningsintressen i skärningspunkten mellan utbildningspolicy och den socioekonomiska och etniska segregationen inom det svenska urbana landskapet. Strömberg påbörjade sin doktorandutbildning under hösten 2015 och har sedan dess studerat hur ungas fritidsaktiviteter påverkar deras utbildningsresultat och välbefinnande. I sitt avhandlingsarbete har hon arbetat med elever och lärare i en kommunal högstadieskola belägen i ett marginaliserat bostadsområde i Mellansverige. Avgörande för sammanhanget har varit relationerna mellan olika grupper av ungdomar och deras samspel med föräldrar, skolpersonal och andra vuxna i närområdet. Olika aspekter av elevernas identiteter, såsom köns-, klass- och migrationsbakgrund är därmed centrala i Strömbergs arbete.

Hennes forskning ingår i det större projektet ”The impact of civil society organisations on the educational achievements of young people in marginalised urban areas” (CSO) som finansieras av Vetenskapsrådet och leds av professor Alireza Behtoui. Under det akademiska året 2017-2018 har Strömberg arbetat som gästforskare vid City University of New York (CUNY) Graduate Center. Där har hon varit ansluten till Children’s Environments Research Group (CERG) och Public Space Research Group (PSRG).

Utvalda publikationer

2018

  • “The Social Relations and Educational Expectations of Young People in Marginalised Areas: Evidence from Sweden” (with Alireza Behtoui and Marie Björklöf), in Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union, eds Lore Van Praag, Ward Nouwen, Rut Van Caudenberg, Noel Clycq, Christiane Timmerman. Abingdon and New York: Routledge.

2016

Forskarnätverk

Aktuell undervisning

  • Politik, konflikt och transnationalism, 7,5 hp