Ivana Maček
Ivana Maček

Telefon: 08-674 75 36
E-post: ivana.macek@socant.su.se
Rum: B636
Mottagningstider: Enligt överenskommelse

Ivana Maček är sedan januari 2014 universitetslektor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Hon har läst etnologi, konsthistoria och teoretisk matematik vid Zagrebs universitet (Kroatien) innan hon kom till Uppsala 1990 där hon läste kulturantropologi och afrikanistik, och fick doktorsexamen i kulturantropologi år 2000. Hon var forskare vid Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, Uppsala universitet, mellan 2000 och 2003. Hon blev universitetslektor i folkmordsstudier vid samma Program (idag Hugo Valentin-center) 2003, och har varit ansvarig för dess masterprogram mellan 2010 och 2014. Maček blev docent vid Uppsala universitet 2009, och legitimerad psykoterapeut 2010.

Forskning

Mačeks forskningsintressen är krigsantropologi och forskning kring massivt politiskt våld, antropologiska metoder, samt psykologisk antropologi. Hennes regionala kompetens är Bosnien och Hercegovina, Sverige, samt den transnationella rörelsen av svenska yrkesmänniskor och andragenerationsimmigranter, en rörelse som är geopolitisk, sociokulturell och psykologisk. Hon har utfört två större forskningsprojekt finansierade av FRN och FAS, och jobbar nu med ett treårig RJ-finansierat projekt som började i januari 2013. “Belonging in Bosnia. Cultural Dynamic of Collective Identities in the Context of 'Dirty War'” var det första projektet som utfördes under kriget i Bosnien och Hercegovina, och resulterade i doktorsavhandlingen 2000, flera internationellt publicerade artiklar, samt en internationellt publicerad monografi, Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime (University of Pennsylvania Press, 2009). Andra projektet, “Between War and Peace – A Qualitative Study of Swedish Experiences of Work in War-Zones”, handlade om svenska yrkesmänniskor och anledningarna till varför de tagit uppdrag i krigszoner, om deras erfarenheter i fältet (med fokus på våld och typ av relation till den lokala befolkningen och kulturen), samt erfarenheterna av att återvända till det mer fredliga Sverige. Det pågående projektet, “Intergenerational Transmission of War Experiences among Bosnians in Sweden – A Study in Psychological Anthropology”, har som ett av sina mål att utveckla nya metoder och teorier inom psykologisk antropologi och presentera dessa i bokform.

Aktuell undervisning

 • Politik, konflikt och transnationalism (grundnivå)
 • Current Debates in Social Anthropology (grundnivå)
 • Fältarbetskursen (grundnivå)
 • Handledning av masteruppsatser inom det pågående forskningsprojektet
 • Handledning av doktorander

Utvalda publikationer

2020

2018

2017

 • ”Communicating the unthinkable: a psychodynamic perspective,” in Fazil Moradi, Ralph Buchenhorst, and Maria Six-Hohenbalken (eds) Memory and Genocide: On What Remains and the Possibility of Representation. Routledge.
 • “’It starts to burn a little’: Intergenerational transmission of experiences of war within a Bosnian Family in Sweden,” Oral History Forum d’histoire orale, 37, 2017, Special Issue on Generations and Memory: Continuity and Change.

2016

2015

2014

 • Engaging Violence: Trauma, Memory, and Representation, Ivana Maček (ed.). Routledge.
 • “Making Involuntary Choices, Imagining Genocide, and Recovering Trust,” in Ivana Maček (ed.) Engaging Violence: Trauma, Memory, and Representation. Routledge.
 • “Engaging Violence: Trauma, Self-Reflection, and Knowledge,” in Ivana Maček (ed.) Engaging Violence: Trauma, Memory, and Representation. Routledge.

2013

2009

2008

2007

2005

2001

2000

Föreläsningar, seminarier

2014

 • Presentation av boken ”Engaging Violence: Trauma, memory, and representation” för forskare på Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, 19 maj.
 • Presentation av boken ”Engaging Violence: Trauma, memory, and representation” för forskare på Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet, 3 juni.
 • Forskarseminarium ”Communicating the Unthinkable - A Psychodynamic Perspective”, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, 17 november.

Styrelseuppdrag

Förtroendeuppdrag

2014

 • Extern examinator för doktorsavhandlingen ”Intergenerational transmission of traumatic experience in the families of war survivors from Bosnia and Herzegovina” av Kalina Georgieva Yordanova, University College London (UCL), UK, 8 maj.
 • Granskare för tidskrifterna Political Psychology, Transcultural Psychiatry, Conflict and Society, and Cultural Anthropology (alla peer-review).

Konferens- workshopdeltagande

2014

 • Presenterade ”Communicating the Unthinkable - A Psychodynamic Perspective” på den internationella konferensen ”Surviving genocide: on what remains and the possibility of representation”, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Tyskland, 10-13 december.