Telefon: 08-16 26 89 
E-post: johan.lindquist@socant.su.se
Rum: B670
Mottagningstider: Enligt överenskommelse

Johan Lindquist är professor i socialantropologi och har varit Föreståndare för Forum för Asienstudier. Under våren 2020 är han en Fellow vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor och gästforskare vid School of Media Studies vid University of Amsterdam. Han har tidigare varit gästforskare vid Harvard och Cornell och gästprofessor vid Asia Research Institute, National University of Singapore. Han är medlem av redaktionskommittén för Pacific Affairs och har bland annat publicerat artiklar i tidskrifterna Ethnos, Journal of the Royal Anthropological Institute, Mobilities, Public Culture, Pacific Affairs, och International Migration Review, är redaktör för böcker som Figures of Southeast Asian Modernity (University of Hawai’i Press, 2013), samt författare till boken The Anxieties of Mobility: Development and Migration in the Indonesian Borderlands (University of Hawai’i Press, 2009).

Forskning

Lindquists forskning har generellt fokuserat på relationen mellan migration och transnationalism, framförallt i förhållande till Indonesien och Sydostasien, men han har också forskat om teman som HIV/AIDS, droganvändning, prostitution, fabriksarbete, och dokumentärfilm. Medan hans doktoravhandling handlade om migranter och turisters liv på den indonesiska ön Batam—en exportfri zon som är del av en transnationell ”tillväxttriangel” som binder samman Indonesien, Singapore och Malaysia—har han senare fokuserat på de arbetsrekryterare och den infrastruktur som har format transnationell migration från Indonesien till andra länder i Asien och Mellanöstern.

För närvarande arbetar han med två projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Det första fokuserar på indonesier som producerar och säljer varor som följare och likes på sociala medier, framförallt Instagram. Projektet försöker vidare att utveckla metoder för att beskriva och konceptualisera deras relationer med en bredare transnationell marknad. Det andra, i samarbete med Tekalign Ayalew Mengiste, fokuserar på en allt viktigare del av utvecklingen av cirkulär migration, nämligen "förberedande migrationsutbildningar” som arbetskraftmigranter från utvecklingsländer i allt högre grad genomgår innan de lämnar sina hemländer på tidsbegränsade kontrakt. Projektet tar cirkulationen, formandet och det praktiska genomförandet av dessa utbildningar som en empirisk utgångspunkt för att förstå hur regleringen av arbetskraftmigration utvecklas genom alltmer sofistikerade metoder.

Tillsammans med sin forskning har Lindquist också arbetat med en serie andra projekt. Han har regisserat dokumentärfilmen B.A.T.A.M. (https://store.der.org/batam-p181.aspx), som skapades tillsammans med hans bok The Anxieties of Mobility. Han har även ett långtgående samarbete om IKEA med den amerikanska konstnären John Freyer vid Virginia Commonwealth University (se exempelvis www.billybookcase.com). Under hösten 2019 var han en ”tolk” i Tino Seghals verk This Progress, den första utställningen på Stockholms universitets nya konsthall Accelerator (https://acceleratorsu.art/utstallning/this-progress/).

 

Utvalda publikationer

For en längre lista av publikationer, se https://su-se.academia.edu/JohanLindquist

2019

 • Spaces of Mediation: Cross-border Labor Migration and the Changing Role of the State in China and Indonesia (with Xiang Biao). Revue Européenne des Migrations Internationales 35(1&2): 39-62.             
 • Care and Control in Asian Migrations (with Mark Johnson). Ethnos.

2018             

 • Illicit Economies of the Internet. Made in China Journal 3(4): 88-91.
 • Infrastructuralization: Evolving Sociopolitical Dynamics in Labor Migration from Asia (with Xiang Biao). Pacific Affairs 91(4): 749-763.
 • Infrastructures of Escort: Transnational Migration and Economies of Connection in Indonesia. Indonesia 105: 77-95.
 • Reassembling Indonesian Migration: Biometric Technology and the Licensing of Informal Labor Brokers. Ethnos 83(5): 832-849.                       

2017             

 • Brokers, Channels, Infrastructure: Migrant Labor in the Indonesian-Malaysian Oil Palm Complex. Mobilities 12(2): 213-226.
 • Migration Infrastructure and the Production of Migrant Mobilities (with Weiqiang Lin, Xiang Biao, and Brenda Yeoh). Mobilities 12(2): 167-174-

2015

 • Mediating Migration: Brokering Knowledge and Mobility in Indonesia and Beyond. Journal of the Royal Anthropological Institute 21(S1): 162-177.
 • The Anthropology of Brokers and Brokerage. In International Encyclopedia of Social and Behavioral Science, 2nd edition. Amsterdam: Elsevier.

2014

2013

2012

2010

2009

 • The Anxieties of Mobility: Development and Migration in the Indonesian Borderlands. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Aktuell undervising och handledning

Doctoral students: Simon Johansson, Tomas Cole, Jonathan Kraemer

Konferenser och föreläsningar

2019                           

 • “Shadow Economies of the Internet: Follower Factories and Markets of Influence in Asia and Beyond.” Workshop co-organized with Patrick Vonderau, Stockholm University, January 25.
 • “Follower Factories in Indonesia and Beyond: Automation and Labor in a TransnationalMarketplace,” invited speaker at the conference, Microwork Platforms: A Challenge for Artificial Intelligence, a Challenge for Employment? France Stratégie, Paris, June 13-14.
 • “Beyond Digital Sweatshops and North-South Divides: Notes on Indonesian Click Farming,” invited keynote speaker, Spring Retreat, Institute of Social Anthropology at the Austrian Academy of Sciences, May 21.

2018                           

 • “Digital Methodologies.” Organizer, Stockholm Anthropology Roundtable, Stockholm University, September 19.
 • Invited plenary speaker, conference on “Migrations and New Mobilities in Southeast Asia,” Center for Southeast Asian Studies, University of California, Berkeley, April 27-28.

2017                           

 • “Defining Digital Markets: Dialogues between Media Studies and Market Studies.” Co-organized with Jennifer Holt, Ramon Labato, and Patrick Vonderau. Stockholm University, September 7-8.

2016

 • Care and Control in Asian Migrations, conference organized at Stockholm University, May 26-27.
 • Infrastructures of Escort, invited speaker at the workshop “Indonesian Infrastructures: Politics, Poetics, Plans”, University of Toronto, March 18-20.
 • Mediating Indonesian Migration: Brokerage, Ethnography, and the Production of Knowledge, invited lecture at CETREN Transregional Research Network Speaker's series, University of Göttinge, January 13.  

2015

 • Migration Infrastructure and Labor Circulation in the Indonesian-Malaysian Oil Palm Complex, invited speaker at the conference “Migration and Late Capitalism: Critical Intersections with the Asia-Pacific and Beyond,” University of Victoria, Canada, June 12.
 • “Suffering, Ethics, Reflexivity,” panel organized at the annual meeting of the Swedish Anthropology Association, Lund University, April 18.
 • Organizing Transnational Labor: Migration Brokers and Employers in the Indonesia-Malaysia Borderlands, invited lecure at the research seminar, Department of Anthropology, University of Sussex, March 31.

2014

 • Mediating Migration: Brokering Knowledge and Mobility in Indonesia and Beyond, inivited lecture at the Ethnography and Social Theory Colloquium, Department of Anthropology, Yale University, October 1.
 • Migration Infrastructure, invited lecture at International Migration Review 50th Anniversary Symposium, International Migration Scholarship in the 21st Century: Critical Issues, Critical Questions, New York, September 30.
 • Migration Infrastructure, invited lecture at the Institute for International Migration, Oxofrd University, May 7.
 • Organizing Global Work: Migration Infrastructure and the Logistics of Transnational Labor in Asia and the Middle East, invited keynote presentation at the conference Transnational Migration and Global Work, Stockholm University, March 6.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter