Johan Nilsson
Johan Nilsson

Telefon: 08-16 33 08
E-post: johan.nilsson@socant.su.se
Rum: B632

Johan Nilsson är doktor i Teknik och social förändring och arbetar som lektor vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans avhandling Constructing Consumer Knowledge in Market Research: An Ethnography of Epistemics (2018) diskuterar hur en grupp svenska marknadsundersökare arbetar med att producera användbar och säljbar kunskap om marknader och konsumenter. Den visar på hur kunskap om konsumenter och marknader marknadsförs och produceras i relation till kunder såväl som undersökningsdeltagare. I denna typ av uppdragsbaserade kunskapsproduktion spelar relationer en avgörande roll för hur kunskap produceras. Tidigare har Johan skrivit sin masteruppsats i socialantropologi på Stockholms universitet om hur förfinad vinkonsumtion på Irland kan förstås i relation till idéer om nationell alkoholkultur och civiliserat drickande.

Nilsson arbetar vidare med forskning kring hur kunskap, marknader och människor hänger samman. Under våren 2019 kommer Nilsson tillsammans med CF Helgesson (LiU), Hans Kjellberg samt Riikka Murto (HHS) med finansiering från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse; Tore Browaldhs stiftelse att inleda projektet Sincere Marketing?. Projektet handlar om hur marknader för influencer marketing växer fram och hur de påverkar gränsdragningar och kopplingar mellan det sociala och det ekonomiska.

Publikationer

2018

2015

2014

2013

Konferens- och workshopdeltagande

2018

 • EASA 2018 Conference Staying–Moving–Settling, August 14-17. Member of organizing Local committee; Conveyor of Laboratories programme; Presenter at panel P055: “Making knowledge mobile: knowledge production and transfer in/to/across/between anthropology’s actors, locations, and performances”, August 15. Paper title: “Managing distance in commissioned knowledge production”.

2016

 • Market Studies PhD Exchange LancStock, Stockholm School of Economics, May 11-13. Presentation title: “Constructing consumer knowledge in market research: an ethnography of epistemics”.
 • 4th Interdisciplinary Market Research Workshop, University of Saint Andrews, June 8-10. Presentation title: “Practices of limiting knowledge in market research”.

2015

 • Member of Programme Committee, Valuation as Practice PhD Conference, Scottish Graduate School of Social Science. University of Edinburgh.
 • SANT konferens, Lunds universitet. Panel Convenor “Moraliska värderingar: Värdera moraliskt?”. Paper title: “Blir det rätt så?: Deltagande, lojalitet och vetenskap på undersökningsbyrån”.

2014

 • Panel convenor: “Generating value and valuation as collaborative practice”, August 1, “Making good respondents: market researchers’ practices of valuation and elimination”. EASA Conference Collaboration, Intimacy & Revolution. 2014 July 31-August 3, Tallinn, Estonia.
 • 3rd Interdisciplinary Market Studies Workshop, Aix-en-Provence, France, June 5-6. Presentation: “We can know it for you wholesale – Market researchers as market-makers”.

2013

 • Fekis (Föreningen företagsekonomi i Sverige), IEI, Linköping University, December 1. Presentation title: “Working Knowledge: Market research as performativity in practice”.
 • Social Informatics Cluster, University of Edinburgh, November 1. Presentation title: “Working Knowledge: Market research as performativity in practice”.
 • Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S), San Diego, CA, October 9-12. Paper title: “Consumers in the Making: Market Research as an Object of Study”, panel 153: Money, Credit, Value: Devices, Practices and Modes of Knowing, Sensing and Making the ‘Economic’: I.
 • First Nordic STS Conference. Trondheim University, April 24-26. Paper title: “What Makes a Consumer”, panel 3:3.

2010

 • EASA Conference Crisis and Imagination. NUI Maynooth, August 24-27. Paper title: “New Drinkers, New Places”, panel IW004: Re-imagining Irish ethnography.

Undervisning

2018

 • Kursansvarig: “Migration, kultur och mångfald”; “Teorihistoria”
 • Kursassistent: “Den mänskliga tankevärlden”

2013–2015

 • Kursassistent: “Socialantropologi I: Introduktion till Socialantropologi”, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

2013

 • Seminarieledare – Marknadsföring, Civilingenjörsprogrammet, år 3. (11 mars)