Telefon: 08-16 33 76
E-post: marie.larsson@socant.su.se
Rum: B678

Marie Larsson tog sin forskarexamen i socialantropologi år 2007, och är för närvarande anställd som forskare, lärare och studievägledare vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintressen berör sociala rörelser, arbetets antropologi, icke-statliga organisationer, genus och transnationalism. Geografiskt är hon specialiserad på Syd- och Sydostasien, främst Indien och Filippinerna.

Forskning

De osynliga arbetarna! Transnationell och lokal aktivism bland hembaserade kvinnliga arbetstagare i Manila, Leeds och Ahmedabad

Projektet fokuserar på mobilisering bland hembaserade arbetare. Dessa arbetstagare, framför allt kvinnor, arbetar i hemmet (eller i närheten) som lågbetalda lönearbetare eller egenanställda. Deras sysslor har ofta inte setts som arbete, vilket har bidragit till låga löner och osäkra anställningsförhållanden.

Mer specifikt undersöks sambandet mellan transnationell och lokaliserad aktivism utifrån två organisationer: PATAMABA i Manila, Filippinerna och SEWA (Self-Employed Women’s Association) i Ahmedabad, Indien. Vilka former av nätverkande praktik har ägt rum? Vilken roll har organisationerna vid översättning av kvinnors fackliga rättigheter från en plats till en annan?

Studien baseras på fältstudier i Manila, Ahmedabad och vid internationella sammankomster i Asien. Syftet har varit att spåra nätverk och debatter om hembaserat arbete genom att följa aktivister i deras dagliga liv. Detta visar på hur den globala arbetsfördelningen är sammankopplad med hur kvinnors arbete värderas lokalt. Dessutom pekar studien på den roll som transnationella försvarsnätverk (transnational advocacy networks), sociala rörelser och icke-statliga organisationer har haft när det gäller framväxten av global aktivism.

Aktuell undervisning

2016

  • Individual tutorial (master år II)
  • Uppsatsförberedande kurs
  • Handledning av kandidatuppsatser