Telefon: 08-16 21 44
Rum: B694
E-post: mark.graham@socant.su.se

Forskning

Mark Graham forskningsintressen innefattar områdena genus och sexualitet, migrationsstudier, materiell kultur och konsumtion, organisationsstudier och nu senast hållbar stadsutveckling och planering. Grahams forskning inom migrationsstudier har ägnats åt undersökningar av internet och diaspora, arbetsmarknad med särskild inriktning på etnisk och rasdiskriminering samt diskurser kring mångfald inom offentliga organisationer. I projektet Mångfald och antidiskrimineringspolitik: Ett jämförande forskningsprojekt om mångfald och antidiskrimineringspolitik i arbetslivet jämför han hur EU-direktiven införlivats i nationell lagstiftning i Sverige, Storbritannien och Nederländerna och hur mångfald integreras i arbetet inom den offentliga sektorns olika myndigheter. Bokmanuskriptet Bureaucratic Muslims: integration and suspicion in the welfare state är en undersökning av det utrymme muslimer tillerkänns i det svenska samhället. I synnerhet pekar den på de problematiska homologierna mellan integrationspolitik och teori, byråkratiska praktiker och kulturella representationer av muslimer, som tillsammans bidrar till att konstruera muslimer som hotande andra i det svenska samhället.  I Anthropological Explorations in Queer Theory tillämpar han queerteori på en rad av antropologiska problem, inklusive materialitet, kropp och sinnen, gåvor och varor, mångfaldsdiskurser, intersektionalitet, biologism och populär "mytologi". Boken utvidgar queerteorins vanliga fokus på sexuella fenomen för att även inkludera områden som hittills varit försummade i en stor del av den queerteoretiska forskningslitteraturen.

Graham har gjort fältarbeten i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Australien. Han är chefredaktör för den antropologiska tidskriften Ethnos (tillsammans med Nils Bubandt, Århus universitet).

Utvalda publikationer

2014

 • Anthropological explorations in queer theory. Aldershot: Ashgate.

2010

 • Method Matters: Ethnography and Materiality, in Queer Methodologies, Kath Browne & Catherine J. Nash (eds,) Aldershot:  Ashgate.
 • Things in the Field: Ethnographic research into objects and sexuality, Lamda Nordica, 3-4 vol. 15, 65-89.

2009

 • LGBT Rights in the European Union, a Queer Affair?  in Out in Public: Reinventing Lesbian/Gay Anthropology in a Globalizing World. Ellen Lewin & William Leap (eds.). New York: Wiley-Blackwell.

2008

 • Gender and Environmental Virtues: A Union Made in Sweden, Sustaining Cultures, online proceeding, CSAA, 2007.

2007

 • ‘Abjects compared’, review of Symptoms of Modernity: Jews and Queers in Late-Twentieth Century Vienna, by Matti Bunzl. Berkeley: University of California Press, 2007, Current Anthropology.
 • Homoeroticism, in Routledge International Encyclopaedia of Men and Masculinities, Michael Flood, Judith Gardiner, Bob Pease, Keith Pringle (eds.), London & New York: Routledge.
 • Homosexuality, in Routledge International Encyclopaedia of Men and Masculinities, Michael Flood, Judith Gardiner, Bob Pease, Keith Pringle (eds.), London & New York: Routledge.
 • Gay Masculinities, in Routledge International Encyclopaedia of Men and Masculinities, Michael Flood, Judith Gardiner, Bob Pease, Keith Pringle (eds.), London & New York: Routledge.

2006

 • Queer Smells: Fragrances of Late-Capitalism or Scents of Subversion?’ in The Smell Culture Reader, Jon Drobnick (ed.). Oxford: Berg.

2005

 • The heterosexual tragedy: on myths and heterosexual failure in the mass media (in Swedish) Queer i Sverige, Don Kulick (ed.), Stockholm: Natur och Kultur.
 • Chaos, in Fat: The anthropology of an obsession, Don Kulick and Anne Meneley (eds.) New York: Tarcher/Penguin.