Telefon: 08-16 29 25
E-post: mattias.viktorin@socant.su.se
Rum: B626
Mottagningstider: Enligt överenskommelse

Mattias Viktorin är filosofie doktor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Han har varit gästforskare vid University of California at Berkeley och har arbetat som lektor i kulturantropologi vid Uppsala universitet. Tidigare var han också sekreterare i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG).

Forskning

Viktorins forskning har huvudsakligen inriktat sig mot organisationskultur i det moderna samhället. Hans avhandlingsprojekt, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond, undersökte civil-militär samverkan i gränslandet mellan säkerhetspolitik och humanitärt bistånd. Post-doc-projektet, också det med forskningsstöd från Riksbanken, var en studie av marknadsundersökningsbranschen och hur olika undersökningsföretag går tillväga för att producera och sälja kunskap om framtiden.

På senare tid har Viktorin också kommit att intressera sig för antropologi om litteratur och konst. I ett pågående forskningsprojekt, ”A World Apart and the World At Large: Expressing Siberian Exile”, studerar han reselitteratur och exilberättelser från Sibirien från slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Studien finansieras av forskningsanslag från the Swedish Foundation for the Humanities and Social Sciences och ingår i det tvärdisciplinära forskningsprogrammet World Literatures: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics, som leds av professor Stefan Helgesson vid Stockholms universitet. 

Utvalda publikationer

2019

2018

2017

2016

 • Viktorin, Mattias. “On Timely Appearances: Literature, Art, Anthropology”. I Helena Wulff, red., The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-First Century. New York: Berghahn, sid. 230–242.

2013

 • Viktorin, Mattias. “Antropologi och tid – en inledning”. I Mattias Viktorin och Charlotta Widmark, red., Antropologi och tid. Ymer 2013, årgång 133. Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, sid. 7–23.
 • Viktorin, Mattias. “Framtid till salu – tid och kunskap i marknadsundersökningsbranchen”. I Mattias Viktorin och Charlotta Widmark, red., Antropologi och tid. Ymer 2013, årgång 133. Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, sid. 135–155.
 • Viktorin, Mattias och Charlotta Widmark, red. Antropologi och tid. Ymer 2013, årgång 133. Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

2008

 • Viktorin, Mattias. “Promoting Transparency, Preventing War: Neoliberalism, Conflict Preventionism and the New Military”. I Christina Garsten och Monica Lindh de Montoya, red., Transparency in a New Global Order: Unveiling Organizational Visions. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, sid. 241–259.
 • Viktorin, Mattias. Exercising Peace: Conflict Preventionism, Neoliberalism, and the New Military. Stockholm Studies in Social Anthropology 63. Stockholms universitet: Socialantropologiska institutionen.

2005

 • Viktorin, Mattias. “The New Military: From National Defence and Warfighting to International Intervention and Peacekeeping,” Statsvetenskaplig Tidskrift, 107(3): 157–75.

Konferensdeltagande

2017

 • Viktorin, Mattias. 2017. “Expressing Siberian Exile: A World Apart and the World at Large,” paper presented at the panel “Language, World-Making, and the Resistance of the Real,” organized by Stefan Helgesson, Mattias Viktorin and Chris Holmes at the Annual Meeting of the American Comparative Literature Association (ACLA), Utrecht University, the Netherlands, July 6-9, 2017.

2015

 • Viktorin, Mattias. 2015. “Christian Appearances in a Secular Age: Individualism, Digitalization, and Emergent Forms of Religiosity in Sweden,” paper presented at the Annual Meeting of the Swedish Anthropological Association (SANT), Do the Right Thing, University of Lund, April 17-19, 2015.

2012

 • Viktorin, Mattias. 2012. “Anthropology in Exile: Literary and Scientific Representation in Siberia, 1890–1910,” paper presented at Literature and the Global City, a workshop co-organized by the Department of Social Anthropology and the Department of English, Stockholm University, December 12-13, 2012.
 • Viktorin, Mattias. 2012. “On Timely Appearances: Anthropology in Dialogue with Literature and Art,” paper presented at the panel “Anthropology and Literary Engagements: Crossing Borders of Academic and Creative Writing,” organized by Alma Gottlieb and Helena Wulff at the 111th Annual Meeting of the American Anthropological Association (AAA), Borders and Crossings, San Francisco, CA, USA, November 14-18, 2012.
 • Viktorin, Mattias. 2012. “Temporality and Knowledge: Market Research Consultancies and Anthropological Inquiry,” paper presented at the workshop “Affect and Knowledge: Inquiry, Breakdown, Disquiet,” organized by Anthony Stavrianakis and Mattias Viktorin at the 12th European Association of Social Anthropologists (EASA) Biennial Conference, Uncertainty and Disquiet, Nanterre, France, July 10-13, 2012.
 • Viktorin, Mattias. 2012. “Remediating Art and Anthropology,” paper presented at the Annual Meeting of the Swedish Anthropological Association (SANT), Mediation, Stockholm University, May 4-6, 2012.

2011

 • Viktorin, Mattias. 2011. “Market Appearances: Temporality, Methodology, and Knowledge in the Work of Market Research Consultancies,” paper presented at the Annual Meeting of the American Anthropological Association (AAA), Traces, Tidemarks and Legacies, Montreal, QC, Canada, November 16-20, 2011.

2009

 • Viktorin, Mattias. 2009. “Business as Usual? Markets, Emergence, and Anthropology,” paper presented at the panel “Hallways of Mirror: Capital Logics after Business as Usual,” organized by Mattias Viktorin and Jerome Whitington at the 108th Annual Meeting of the American Anthropological Association (AAA), The End/s of Anthropology, Philadelphia, PA, USA, December 2-6, 2009.

2008

 • Viktorin, Mattias. 2008. “Critique at Large,” paper presented at the panel “How is Anthropology Going? An Inquiry into Movement, Mode and Method in the Contemporary World,” organized by Kevin Karpiak, Chris Vasantkumar, and Mattias Viktorin at the 107th Annual Meeting of the American Anthropological Association (AAA), Inclusion, Collaboration, and Engagement, San Francisco, CA, USA, November 19-23, 2008.