Telefon: 08-16 33 74
E-post: paula.uimonen@socant.su.se
Rum: B634

Paula är specialiserad i digital antropologi samt antropologi om konst, visuell kultur, media och globalisering. Hennes nuvarande projekt om kvinnliga afrikanska författare, med fokus på feminism och kosmopolitism, bygger på fältarbete i Nigeria och Tanzania, se http://www.womenwriters.one/. Projektet är en del av forskningsprogrammet Cosmopolitan and vernacular dynamics in world literatures (2016-2021), som stöds av Riksbankens Jubileumsfond, se http://worldlit.se/. Paula forskar även i projektet Collecting Social Photo, som koordineras av Nordiska Museet, se http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/. Projektet undersöker hur museer kan samla samtida bilder i sociala medier. Paulas senaste publikationer handlar om mobilfotografi i Tanzania (2016), digitala narrativ i antropologi (2016), mobil infrastruktur i Afrika (2015) och minnesritualer för Mandela i Kapstaden (2015). Tidigare har Paula forskat om digitala medier och interkulturell samverkan på ett nationellt institut för konst och kultur i Tanzania. Forskningen publicerades i monografin Digital Drama. Teaching and Learning Art and Media in Tanzania (Uimonen 2012), i Routledge Innovative Ethnographies bokserie med en webbsajt på http://innovativeethnographies.net/digitaldrama. I ett annat projekt har Paula fokuserat på korruption i Tanzania. Studien byggde på en antikorruptionskampanj som genomfördes av tanzaniska musiker och presenterades i en etnografisk roadmovie Chanjo ya Rushwa (vaccination mot korruption) (2013), som finns på YouTube och Vimeo, se http://vimeo.com/paulauimonen. Paula har även varit verksam inom information and communication technology for development (ICT4D), senast som föreståndare för The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider) vid Stockholms universitet (2011-2013), tidigare som ICT4D konsult åt FN, Sida, och tanzaniska myndigheter och inom globala policy forum (WSIS 2003, 2005). 

Visiting Professor, Department of Social and Cultural Anthroplogy, Universität Wien, 23/11-4/12 2015.

Filmer

2017

 • Efuru@50. The film is based on ethnographic research by Paula Uimonen. Filmed in Nigeria, the documentary film was produced by Paula Uimonen and Yaki Bozi in Tanzania in February 2017.

2013

 • Chanjo ya Rushwa. An ethnographic road movie. Chanjo ya Rushwa (Vaccination against Corruption) is an ethnographic road movie about a campaign against corruption through music, mobiles and social media. The film builds on anthropological research by Paula Uimonen, assisted by John Sagatti and Vincent Ssekamatte.

 

Utvalda publikationer

2016

2015

2013

 • Uimonen, Paula. 2013. Visual identity in Facebook. In Visual Studies Volume 28, Issue 2, pages 122-135.
 • Uimonen, Paula. 2013. Mediated Agency: Music and Media against Corruption in Tanzania. ICT for Anti-Corruption, Democracy and Education in East Africa. Spider ICT4D Series No. 6. Stockholm: Spider.
 • Uimonen, Paula. 2013. Chanjo ya Rushwa. An ethnographic road movie.

2012

2011

 • Uimonen, Paula. 2011. African art students and digital learning. In Interactive media use and youth: learning, knowledge exchange and behaviour. Elza Dunkels, Gun-Marie Frånberg and Camilla Hällgren (eds.). Hershey, PA: Information Science Reference. Page 222-239

2009

 • Uimonen, Paula. 2009. Internet, arts and translocality in Tanzania. Social Anthropology/Anthropologie sociale, 17 (3): 276-290
 • Uimonen, Paula. 2009. Lärande i en digitaliserad värld. In Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande. Staffan Selander och Eva Svärdemo-Åberg (eds.). Stockholm: Liber. Page 54-69

2006

 • Uimonen, Paula. ICT User Study at Bagamoyo College of Arts. Bagamoyo College of Arts and Sida/Embassy of Sweden Dar es Salaam, April 2006. Published with multimedia report.
 • Uimonen, Paula and Simbo Ntiro. "The Impact of WSIS on Tanzania’s ICT4D Landscape", in Beyond Tunis: Flightplan. Kuala Lumpur: Global Knowledge Partnership (GKP).

2003

 • Uimonen, Paula. "Networking as a Form of Life: The Transnational Movement of Internet Pioneers", in New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality, C. Garsten and H. Wulff (eds), Oxford: Berg. Page 145-163
 • Uimonen, Paula. "Mediated Management of Meaning: On-line Nation Building in Malaysia", in Global Networks: A Journal of Transnational Affairs, special issue on Globalization, Creolization, and Cultural Complexity: Essays in Honour of Ulf Hannerz. Oxford: Blackwell Publishing, Vol. 3, No. 3: 299-314
 • Uimonen, Paula. "Networks of Global Interaction", in Cambridge Review of International Affairs, Volume 16, Number 2, pp. 273-286. www.cria.org.uk

2001

 • Uimonen, Paula. Transnational.Dynamics@Development.Net: Internet, Modernization and Globalization. Stockholm Studies in Social Anthropology, no. 49. Stockholm: Almqvist och Wiksell International. www.net4dev.se/uimonen

Forskningsanslag

Aktuell undervisning

 • Global utveckling introduktionskurs
 • Communication & Aesthetics
 • Uppsatsförberedande kurs
 • Digital antropologi
 • Media antropologi
 • Uppsatshandledning (grund- och avancerad nivå)
 • Social Anthropological Method
 • Classics in Anthropology (PhD course)

Forskarnätverk

Konferens- workshopdeltagande

2015

2014

Styrelseuppdrag

Förtroendeuppdrag

2015

 • Universitetskanslerämbetet (UKÄ): bedömare vid examenstillståndsprövning

Konsultuppdrag

2014

 • Indevelop/Sida: Evaluation of ICT in Teachers Training Colleges (Tanzania), januari-april

Föreläsningar

2015

2014

 • Tanzania in a Digital Era, föredrag på SVETAN nätverksmässa för Tanzania, Röda Korsets Folkhögskola, 22 november

Media

2015

 • Kultur i kläm på konstskolan. Habari, No. 1/2015, p. 6

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.