E-post: per.drougge@socant.su.se

Per Drougge har en socionomexamen från Socialhögskolan (2001) och en fil kand i socialantropologi från Stockholms universitet (2003). Sedan 2004 är han doktorand vid Socialantropologiska institutionen.

Drougges avhandlingsprojekt har arbetsnamnet ”Movable Monasticism: Buddhist Modernism and the Monastic Ideal” och är en undersökning av samtida buddhistiskt klosterväsende och dess förhållande till den samling föreställningar och praktiker som brukar kallas ”modernistisk buddhism”. Projektet är en multilokal studie och baseras på fältstudier i Japan, Indien, USA och Europa.

Vid sidan av religionsantropologi har Drougge också ägnat sig åt medicinsk och psykologisk antropologi, särskilt det område av ”andlighet” där soteriologiska tekniker och erfarenheter möter och överlappar sådana som kan kallas terapeutiska. I det sammanhanget har han undersökt förhållandet mellan dagens sekulära mindfulness-terapier och theravāda-buddhistisk meditation. Han har tidigare också skrivit om naikan (en mycket annorlunda form av ”buddhistisk psykoterapi” med ursprung i den japanska jōdō shin-buddhismen) och hur den tolkas och praktiseras i Japan och Europa.

För ytterligare information se: www.drougge.eu

Forskning

Moveable Monasticism. Buddhist Modernism and the Monastic Ideal
Olika former av buddhistiskt tänkande och utövande har tilldragit sig avsevärt intresse utanför Asien under de senaste årtiondena. Buddhistiska symboler, idéer och begrepp har approprierats och kommit att ingå som en naturlig del i västerländsk populärkultur, ofta i en mer eller mindre hybridiserad, eklektisk eller synkretisk form. Samtidigt har olika former av buddhistisk praktik blivit en vital del av det religiösa landskapet i Väst. Forskningsprojektet Moveable Monasticism. Buddhist Modernism and the Monastic Ideal är en etnografisk studie av samtida Rinzai zen som ett transnationellt fenomen och baseras på fältstudier i Japan, Indien, USA och Europa. Som antyds av titeln ligger fokus på (semi)monastiska former av religiöst utövande och studien kan därför ses som ett bidrag till klosterlivets, eller de religiösa experternas, antropologi. Särskild uppmärksamhet ägnas den framväxande form av intensiv men lekmannaorienterad praktik där dikotomin lekman/munk (eller /nunna) förlorat sin starka betydelse och hur denna utveckling kan relateras till det sammansatta fenomen som brukar kallas "modernistisk" eller "protestantisk" buddhism.

Utvalda publikationer

2011 (kommande)

  • ”Lost in Translation. Om sekulär Mindfulness och buddhistisk meditation.”
  • ”Barn och buddhism(er)”. I J. Berglund och G. Gunner (red.): : Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber.

2009

  • Recension av Sarah LeVine och David N. Gellner: “Rebuilding Buddhism. The Theravada Movement in Twentieth-Century Nepal”. Ethnos 1:2009

2008

  • ”Västerländska buddhister, globaliserade buddhismer” (accepterad för utgivning av by CHAKRA: Tidskrift för indiska religioner.
  • Recension av Sally McAra: ”Land of Beautiful Vision”. Social Anthropology/Anthropologie Sociale 16:3
  • Recension av Cristina Rocha: “Zen in Brazil”. (accepted for publication by Chakra: Tidskrift för indiska religioner.

2007

  • (Under review) Pain, Guilt, and Gratitude: Sensory Deprivation and Emotions in Naikan.
  • Recension av Chicako Ozawa de-Silva: “Religion and Psychotherapy in Japan”. Ethnos 72:4 2007

2006

  • ”Formgivning och formalia. Riktlinjer för uppsatser och hemskrivningar.” Stockholms universitet: Socialantropologiska institutionen. (finns på www.socant.su.se)
  • “Naikan - From Religion to Therapy and Back again?” Anthropology News. April 2006