Rasmus Rodineliussen

Rasmus Rodineliussen

Telefon: 08-16 33 75
E-post: rasmus.rodineliussen@socant.su.se
Rum: B630

Jag är ny doktorand vid institutionen från september 2018. De kommande åren kommer jag arbeta med dykare i Sverige och fokusera på hur de omvandlar internationell policy för renare vatten till praktik genom att ta upp skräp från vatten samt sprida kunskap i sina närområden. Forskningen kommer främst bedrivas i Stockholm där en grupp dykare börjat mobilisera för att samla dykare som social grupp i en kamp mot marin nedsmutsning. Jag kommer vara del i detta engagemang, följa dykarna i deras vardag, i deras arbete för att sprida kunskap och mobilisera, samt under vatten i upprensnings aktioner.

Teoretiskt utgår jag från ett politiskt ekologiskt perspektiv. Jag är intresserad av den politiska relationen mellan stat – dykare, dykare – dykare, samt dykare – miljö. I detta är jag intresserad av hur policy vandrar från utfärdande till implementering. Alltså hur en policy först formuleras men sedan omformuleras längs vägen tills den omsätts i praktik.

Metodologiskt kommer jag använda mig av ’deltagande-observation’ med fokus på intervjuer. Därutöver kommer jag ta deltagandet ner under vatten i ett försök att göra ’undervattens-etnografi’, här blir visuella metoder viktiga och det är något jag kommer lägga stort fokus vid.

Utöver mitt nuvarande forskningsprojekt är jag intresserad av alternativa experimentella etnografiska metoder och är medlem i EASA nätverket COLLEEX. Jag har också ett långtgående intresse för flykting och migrationsfrågor.

Publikationer

2020

2019

2018

2017

 • Rodineliussen, R. 2017b. Experimenting with Stories. Part of a thematic thread on experimental approaches to ethnography on behalf of Colleex, a European Association of Social Anthropologist network, allegralaboratory.net
 • Rodineliussen, R. 2017a. Divers Engaging Policy—Practices of Making Water. Master’s thesis. Stockholm University and Sida.

2016

 • Rodineliussen, R. 2016c. Anthropologists, the Co-Creators of Stories. Student Anthropologist, the official e-journal of NASA, part of the American Anthropological Association.
 • Rodineliussen, R. 2016b. (Book Review, published in FieldNotes vol. 8:1): Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe. Ruben Andersson. Oakland: University of California Press, 2014.
 • Rodineliussen, R. 2016a. Syria to Sweden: Refugee Stories. Anthropology Now. Vol. 8:1: 37–45.

2014

 • Rodineliussen, R. 2014. We are Young. The Nanyang Chronicles. April. Singapore.

Media

2018

Undervisning

2019 - 2020

        • Den mänskliga tankevärlden. 7.5 HP (assistent), SOCANT 1.

Konferenser

2017 

 • SANT, Panel: Navigating Scale, Scuba-Divers Mediating Scale: Environmental Policy and the Making of Water.

Föreläsningar

2020 

 • Digital and Visual methods.

2019 

 • Underwater Methods.

2018

 • Sida Alumni. Held presentations and workshops on Agenda 2030 and the 17 UN Sustainable Development Goals.

Övrigt

 •