E-post: sigrun.helmfrid@socant.su.se

Sigrun Helmfrids kunskapsområden är Västafrika och framför allt Burkina Faso, kvinnors situation ur ett genusperspektiv, lantliga försörjningssystem samt familje- och släktskapsstrukturer. Hon har kunskap och erfarenhet från Burkina Faso sedan slutet av 80-talet då hon arbetade med att sprida förbättrade spisar. Sammanlagt har hon bott 5-6 år i landet.

Under åren har Sigrun Helmfrid engagerats för både korta och längre uppdrag med anknytning till internationellt utvecklingssamarbete. Exempelvis var hon 2009-2010 koordinator för Sida:s Gender Helpdesk vid Stockholms Universitet. Hon har även undervisat i antropologi vid Högskolan i Dalarna (2009-2010).

Forskning

Samhällsförändring, ekonomiska strategier och genusordningen: En bomullsodlande by i Burkina Faso
Denna studie från västra Burkina Faso utforskar kvinnors ekonomiska strategier inom och bortom hushållen, i ett sammanhang präglat av bondehushållens kommersiella bomullsodling. De utmaningar som dessa kvinnor tacklar faller inom två övergripande kategorier; de som rör fördelningen av inkomsterna från det gemensamma jordbruket, och de som rör hur kvinnorna sköter sin individuella ekonomi inom det hushållseonomiska systemet. Studien undersöker hur kvinnor går tillväga i sin dagliga kamp för att dels fullgöra sina plikter gentemot familj och släkt dels tillfredsställa egna behov och önskningar. Studien beskriver också hur ökande ekonomiska klyftor påverkar enskilda kvinnors utrymme och alternativ för handling. Utifrån en detaljerad utforskning av hur några bondehushåll organiserar produktion, konsumption och fördelning utvecklar Helmfrid ett kritiskt argument i förhållande till ekonomiska teorier om hushåll. Fältarbete genomfördes 1995-96 samt under tre månader 1998. Avhandlingsarbete pågår.

Utvalda publikationer

2010

  • Thirsty men and thrifty women - gender, power and agency in the rural beer trade (Burkina Faso), Eds. S. Van Volputte and M. Fumanti In: “Beer as a Local and Transnational Commodity in Africa”. Berlin: Lit Verlag.

2004

2003

  • Book review of: Mahir Saul and Patrick Royer "West African Challenge to Empire:Culture and History in the Volta-Bani Anticolonial War" in Ethnos 68:1 2003, p. 144-145.