I det nya årtusendet arbetar och forskar socialantropologer på en mängd olika platser och med en allt större variation av teman. Medan någon studerar ett multinationellt företags organisationskultur i Europa och USA, fokuserar en annan på genus och försörjningsstrategier bland pastoralister i Östra Afrika; medan någon skriver om mötet mellan den svenska välfärdsstaten och invandrare från Mellanöstern och Latinamerika, koncentrerar sig en annan på journalisters arbete på en indisk dagstidning. De ägnar sig åt fältarbete och deltagande observation, men kan även arbeta med formella intervjuer, analysera dokument och media, eller använda sig av internet på ett eller annat sätt.

På dessa webbsidor finns presentationer av forskningsområden, forskningsprojekt, publikationer och undervisning av våra forskare.