Victor Nygren
Victor Nygren

Telefon: 08-16 26 90
E-mail: victor.nygren@socant.su.se
Rum: B662

Jag är en ny doktorand vid institutionen som tidigare även läst min master på Stockholm universitet. Under mitt arbete de närmsta åren kommer jag att intressera mig för frågor om politisk subjektivitet och platsens teori och politik på Västbanken.

Min forskning kommer att utföras i ett flertal städer på Västbanken och kommer att relatera till flera överlappande forskningsområden:

Politisk Antropologi: Det politiskt möjliga, politisk apati och cynism, politikerförakt, nya politiska platser, uttryckssätt och identiteter samt ’resistance fatigue’.

Subjektivitet: Hur påverkas våra sinnen, sätt att känna, reagera, oroa oss och förstå vår omvärld av vår sociala, rumsliga och politiska kontext? På vilka sätt känner vi som aktörer att vi kan påverka vår värld?

Platsens teori: Hur relaterar politisk subjektivitet och uppskattade sociala och materiella möjligheter och framtidsutsikter till människans känsla av tillhörighet, och på vilket sätt figurerar detta i (re)produktionen av palestinska platser i det dagliga livet hos palestinska grupper på Västbanken och där bortom?

Publikationer

2014