Victor Nygren
Victor Nygren

Telefon: 08-16 26 90
E-mail: victor.nygren@socant.su.se
Rum: B662

Min forskning är baserad på fältarbete i Ramallah, Palestinas administrativa huvudstad och centrum för de politiska och ekonomiska förändringar som skett efter signeringen av Oslo-avtalet 1993. Mitt huvudsakliga intresse är hur medelklass-ungdomar i regionen tvingas hantera och förhandla mellan inskränkt rörlighet under ockupation och kosmopolitiska aspirationer. Korsandet av gränser, in i vuxenlivet, genom en lokal checkpoint, eller genom viljan att migrera är av stor betydelse för hur unga palestinier föreställer sig framtiden. Möjligheterna att undkomma ett (be)gränsat liv fyllt av väntan och upplevelsen av att vara fast är ojämlikt fördelade i en stad där social och rumslig rörlighet är starkt kopplade till varandra genom komplicerade tillståndsregimer och kontakter med diasporan. Genom ett fokus på unga i Ramallah vill jag belysa de inre spänningarna på den Palestinska Västbanken (generationskonflikter, klass- och genusprocesser) samt de många skilda sätten att se på jaget och platsen i en extremt omstridd rumslig kontext.

Publikationer

2014