Forskning

Forskningsprofil

Globalt och jämförande perspektiv

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet strävar efter att utveckla ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt spänner sig institutionens forskning över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas genom arbete och eftertanke. Institutionens tematiska forskning har tilldragit sig internationell uppmärksamhet och befinner sig inom flera områden i den absoluta forskningsfronten.

Profilområden vid Socialantropologiska institutionen

Su_vatten

Att organisera styrning

Antropologiska studier av organisationer – och av organisering – fokuserar på hur olika former av styrning organiseras, upprätthålls, utmanas och omvandlas. 

Digitalisering, medier och visualitet

Digitalisering, medier och visualitet

Institutionen ligger i framkant inom digital antropologi med studier om digitala mediers materialitet och socialitet i olika kulturella kontexter samt med innovativ forskning om medier och visualitet.

Global utveckling

Global utveckling

Forskningen är en kritisk analys av politiska och ekonomiska maktstrukturer på lokal, nationell och global nivå samt hur hierarkiska relationer mellan olika regioner och sociala grupper upprätthålls och utmanas över tid.

Infrastrukturer och materia

Infrastrukturer och materia

På institutionen utgår forskningen från en syn på infrastrukturer som inte bara färdiga objekt utan även dynamiska och föränderliga ”materier” ständigt i behov av underhåll och därtill sårbara för andra material.

Miljö

Miljö

Forskningen syftar till att bidra till förståelsen av samspelet mellan samhälle och miljö och undersöker i vilken grad antropologer kan tillföra kunskap om hur mänskligt handlande påverkar miljön.

Mobilitet och migration

Mobilitet och migration

Mycket av forskningen har karakteriserats av en inflytelserik metodologisk och teoretisk utveckling som har närmat sig transnationell migration på olika sätt.

Sociala rörelser, aktivism och politiskt våld

Sociala rörelser, aktivism och politiskt våld

Genom etnografi skildras människors vardagsliv och kulturella variationer i relation till stater, hegemonisk marknadsekonomi och i politiska konflikter. Det finns också studier av extrema former av konflikter och våld.

Kontakt

Besöksadress:
Socialantropologiska institutionen
Universitetsvägen 10 B
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång B, plan 6

Postadress:
Socialantropologiska institutionen
Universitetsvägen 10 B
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange 309 i fältet "Er referens" på fakturan

Telefon:
Växel 08-16 20 00

E-post:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@socant.su.se). Om du inte vet vem du ska vända dig till, skicka e-post till socant@socant.su.se

Fler kontaktuppgifter

Öppettider under terminstid:
Dörrar och hissar är öppna mån - fre kl 7.30-17.00

Publikationer av forskare vid institutionen

Böcker. foto: Chris Hardisty
Tecknad

Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier

Conferences and workshops – closing dates
Grants, vacancies etc. –  closing dates