Anette Nyqvist berättar:

- Människor har alltid och överallt fascinerats av guld. Jag blev intresserad av guldets mångfacetterade berättelse och jag ville fördjupa mig i vad det kan vara som är så lockande med den här gula metallen. Det finns naturligtvis inget enkelt svar men det har att göra med att guld är bestående; att det i princip är oförstörbart och alltid glimrande. Att det finns i begränsad mängd och att det är mycket formbart. Och att det går att ta med sig, till skillnad från en investeringar i fastigheter. 

Anette Nyqvist och Susanne Walström utanför en guldgruva i Colombia.
Anette Nyqvist och Susanne Walström utanför en guldgruva i Colombia.

Falsk trygghet

Anette tror att guldet kommer behålla sin ställning ställning som en upplevd säker investering eftersom hon inte ser några tecken på att det ska vända.  I boken resonerar hon dock kring om det är en falsk trygghet att investera i guld.

- Guld som investering ger en känsla av trygghet, och till viss del kan det vara det – du kan sälja guldet och få pengar för det, men de stora nationernas guldreserver går inte att sälja för då dumpas marknaden och guldet är inte värt någonting.  

Anette tycker att det är svårt att svara på varför guld ses som en stabil investering men faktum är att i osäkra och turbulenta tider är det många som vänder sig till guld om man har pengar att placera.

- Tyskland utmärker sig i Europa. De har störst guldkonsumtion per capita. Särskilt sedan finanskrisen 2008. Annars är det Kina och Indien som är störst när det gäller att investera i guld.

Miljöförstörande guldutvinning

Baksidorna av guldproduktionen är många. Det är miljöförstörande att utvinna och giftiga ämnen som cyanid och kvicksilver används vid gruvbrytning världen över.

- All gruvindustri är miljöförstörande. Man krossar berg och flyttar befolkningar. Just när man utvinner guld används väldigt giftiga miljöfarliga substanser som gör att stora mängder miljöfarligt avfall och slagghögar som blir kvar efter alla former av guldutvinning, säger Anette.  

Anette fortsätter och berättar om hur hon under arbetet med boken insåg att guld kan utvinnas på ett hållbart sätt och att detta görs på flera håll i världen men ännu inte är så känt för de flesta konsumenter.

- Det går att utvinna guld hållbart, men det är inte så som när vi köper ekologiskt kaffe eller bananer. Det har inte kommit så långt. Det finns organisationer som certifierar gruvor och kooperativ som utvinner på ett säkert sätt. Där är arbetsmiljön säker, lönerna justa och man använder inga gifter och det förekommer inte barnarbete. Det viktiga där är att man måste kunna spåra guldet från gruva till konsument. Ett kapitel i boken handlar om ansvarsfull guldutvinning med ett exempel från gruvor i Colombia.

Boken ”Guld – dess dunkla glans” släpptes i den svenska översättningen i november 2020 av Bokförlaget Max Ström. Den engelska utgåvan ”The Shimmer and Shade of Gold” kommer ut på internationellt förlag under 2021. Läs mer »