Under coronautbrottet kommer vi att prirotiera våra viktigaste ärenden baserat på den aktuella situtationen. Detta kan resultera i att det tar längre tid för oss att återkoppla. Vi ber er att ha överseende med detta. 

Utbildningsrelaterade frågor:

Studierektor grundnivå 
Ivana Maček 
Telefon: 08-674 75 36
E-post: ivana.macek@socant.su.se

Studierektor global utveckling-programmet 
Heidi Moksnes
Telefon: 08-674 71 21
E-post: Heidi.Moksnes@socant.su.se

Studierektor masterprogrammet 
Eva-Maria Hardtmann
Telefon: 08-16 32 02
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se

Studievägledare
Marie Larsson
Telefon: 08-16 33 76
E-post: marie.larsson@socant.su.se

Anna-Karin Olsson
Studieadministratör
Telefon 08-16 33 77
E-post annakarin.olsson@socant.su.se

Ledning, administration och övriga frågor:

Mark Graham
Prefekt
Telefon: 08-16 21 44
E-post: mark.graham@socant.su.se

Riitta Perttunen-Elo
Administrativ Chef
Telefon 08-16 34 23
E-post riitta.perttunen-elo@socant.su.se

Eva Eyton
Stf administrativ chef
Telefon 08-16 41 51
E-post eva.eyton@su.se