Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författning 1998:5 ”Arbete vid bildskärm” har du som arbetstagare rätt till gratis synundersökning och – om undersökningen visar att behov föreligger – särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete.

Glasögonen kan antingen vara enkelslipade eller s.k. närprogressiva (en synskärpa på max fem meters avstånd). Vilka glas du bör ha beror på dina arbetsuppgifter. Om du arbetar med varierande synavstånd är oftast närprogressiva glas att föredra. De optiker som staten har tecknat avtal med har lång erfarenhet av bedömning av rätt typ av glas.

Bildskärmsglasögon (kallades för terminalglasögon) som bekostas av arbetsgivaren är att betrakta som arbetsredskap.

Avtal

Staten har genom Försvarsmakten tecknat ett rangordnat ramavtal med:

  1. Synoptik Sweden AB
  2. Synologen Aktiebolag
  3. Synsam Drifts AB
  4. Specsavers Sweden AB och
  5. Optik Smart Eyes AB

Detta innebär att du i första hand ska vända dig till leverantören som rangordnats med nummer 1.

På orter där leverantör enligt rangordning ej finns representerad träder nästa leverantör in enligt rangordning osv.

För att ersättning ska utgå, måste bildskärmsglasögon vara inköpta hos någon av dessa leverantörer.

Enligt universitets riktlinjer betalar universitetet bågar för upp till 500 kr inkl. moms. Om du önskar en dyrare båge får du själv betala mellanskillnaden direkt till optikern.

Beställningsblankett

Vänligen fyll i beställningsblanketten. Beställning ska styrkas med rekvisition från din chef.

Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information om bildskärmsglasögon.